All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){{Note/da|Metoden, som beskrives her er en genanvendelse af de data til at følge bevægelse, som effekten Automatisk maskering beregner. Du behøver ikke at følge metoden beskrevet nedenfor til at generere en Automatisk maskering, som vil sløre ansigter. Instruktionerne i videoen ovenfor skulle være nok. Du kan heller ikke bruge metoden beskrevet nedenfor til at forbedre sporingen af den maske, som laves af effekten Automatisk maskering.}}
 h English (en){{Note|The method described here is a re-purposing of the motion tracking data that the Auto Mask effect calculates. You do not need to follow the method described below to generate an Auto Mask that will obscure faces. The instructions in the above video should be enough. Nor can you use the method described below to improve the tracking of the mask created by the Auto Mask effect.}}
 h Ukrainian (uk){{Note_(uk)|Описаний тут метод є результатом використання даних стеження за рухом, які обчислюються при застосуванні ефекту автоматичного маскування. Вам не потрібно виконувати усі наведені нижче настанови для створення автоматичної маски, яка приховуватиме обличчя на відео. Настанов із наведеного вище відео достатньо. Крім того, наведеним нижче методом не можна скористатися для поліпшення стеження за маскою, створеною ефектом автоматичного маскування.}}