All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Knappen {{Icon|view-preview}} (mærket 1) slår forhåndsvisning af filer til og fra (gælder kun for filer). Skyderen (mærket 2) ændrer størrelsen af miniaturerne. Afkrydsningsfeltet <menuchoice>Importér billedsekvens</menuchoice> (mærket 3) gør det muligt at importere en sekvens af bileder, som kan bruges til at lave en stopmotion-animation. Afkrydsningsfeltet <menuchoice>Gennemsigtig baggrund til billeder</menuchoice> (mærket 4) får processen til at respektere en alfa-kanal i kildebillederne [http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive ref].
 h English (en)The button {{Icon|view-previews}} labeled 1 toggles File Preview on and off (applies to image files only). The slider labeled 2 adjusts the size of the preview icons. The <menuchoice>Import image sequence</menuchoice> checkbox labeled 3 enables the import of a series of images that can be used to make a stop motion animation. The <menuchoice>Transparent background for images</menuchoice> checkbox labeled 4  makes the process respect an alpha channel in the source images [http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive ref].
 h Russian (ru)'''1'''. Кнопка {{Icon|view-previews}} включает/отключает показ миниатюр изображений файла. '''2'''. Слайдер меняет размер значков предварительного просмотра. '''3'''.  Флажок <menuchoice>Импортировать серию изображений</menuchoice> позволяет импортировать серию изображений, которые могут быть использованы для покадровой анимации. '''4'''.  С помощью (<menuchoice>Прозрачный фон для изображений</menuchoice>) можно включить альфа-канал в изображениях. [http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive Cсылка (en)].
 h Ukrainian (uk)Кнопка {{Icon|view-preview}} з міткою 1 вмикає або вимикає показ мініатюр зображень. За допомогою повзунка 2 можна скоригувати розмір піктограм попереднього перегляду. За допомогою пункту з позначкою 3 (<menuchoice>Імпортувати послідовність зображень</menuchoice>) можна наказати програмі імпортувати послідовності зображень для створення анімації.
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)標示1 {{Icon|view-preview}} 的按鍵是切換檔案的預覽. 標示 2 的拉把是調整預覽檔案的大小. 標示3 <menuchoice>Import image sequence</menuchoice> 的選取盒表示可匯入一系列圖片來生成動畫. 標示4的 <menuchoice>Transparent background for images</menuchoice> 選取盒表示圖片的背景是否要透明