All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Projektkuven er en visning i Kdenlive, som viser alle de klip, som er knyttet til projektet. I tidligere versioner af Kdenlive var denne visning kendt som Projekttræet. Ud over det nye navn introduceredes der fra version 15.04 to nye funktioner i visningens værktøjslinje. Listen under billedet beskriver funktionerne knyttet til ikonerne i værktøjslinjen (identificeret ved tallene i skærmbilledet).
 h English (en)The Project Bin is a view in Kdenlive which lists all the clips that are associated with the project. In earlier versions of Kdenlive this view was known as the Project Tree.  In addition to the new name, versions 15.04 and higher introduced two new options to the view's toolbar. The list following the example describes the options represented by the icons on the toolbar (identified by the numbers in the screenshots).
 h Spanish (es)El árbol de proyecto es un pánel en el que '''Kdenlive''' enlista todos los clips que se encuentran asociados al proyecto.
 h French (fr)Le seau du projet (The Project Bin) est une vue dans Kdenlive qui liste tous les clips qui sont associées au projet. Dans les versions précédentes de Kdenlive on a connu cette vue sous le nom "l'arborescence du projet" (The Project Tree). En plus du nouveau nom, les versions 15.04 et suivantes introduisent deux nouvelles options à la barre d'outils de cette vue. La liste après l'exemple décrit les options, représentées par les icônes sur la barre d'outils (identifiées par les numéros dans les copies d'écran).
 h Russian (ru)Корзина проекта — вкладка в окне Kdenlive, в которой отображены все клипы связанные с проектом. Ранних версиях Kdenlive корзина проекта называлась деревом проекта. Ниже представлен список с перечисленными параметрами (каждый пункт соответствует номеру расположенному у значка на изображении снизу).
 h Ukrainian (uk)'''Контейнер проєкту''' — панель у вікні '''Kdenlive''', на якій буде показано список всіх кліпів, пов’язаних з проектом. У ранніх версіях '''Kdenlive''' ця панель називалася деревом проєкту. Окрім нової назви, у версіях після 15.04 на панель інструментів перегляду додано два нових пункти. Нижче наведено приклад списку пунктів, які представлено піктограмами на панелі інструментів (на знімках вікон позначено номерами).
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)專案樹是 Kdenlive裏的一個頁籤,其上列出了此專案所用到的素材。