All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)# Du har installeret codecssene efter installation af '''Kdenlive'''. For at tvinge '''Kdenlive''' til at tjekke hvilke codecs der er tilgængelige på dit system skal du køre konfigurationsguiden: <menuchoice>Indstillinger -> Kør opsætningsguide</menuchoice>. Færdiggør guiden og genstart '''Kdenlive''' for at være sikker på at codecsene er blevet opdaget.
 h English (en):# You have installed the codecs after '''Kdenlive's''' installation. To force Kdenlive to check available codecs on your system, run the configuration wizard: <menuchoice>Settings -> Run Config Wizard</menuchoice>. Complete the wizard and restart '''Kdenlive''' to be sure that codecs have been detected.
 h Russian (ru)# Вы установили кодеки после установки '''Kdenlive's'''. Чтобы заставить Kdenlive найти  кодеки в системе, запустите мастер настройки: <menuchoice>Settings -> Run Config Wizard</menuchoice>. После завершения работы мастера  перезапустите '''Kdenlive''' , чтоб убедиться, что кодеки  обнаружены.
 h Ukrainian (uk):# Кодеки встановлено після встановлення '''Kdenlive'''. Щоб наказати Kdenlive знайти доступні кодеки у вашій системі, скористайтеся пунктом меню <menuchoice>Параметри -> Запустити майстер налаштування</menuchoice>. Виконайте настанови майстра і перезапустіть '''Kdenlive''', щоб переконатися, що кодеки було виявлено.