All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)El Microsoft Windows no inclou cap eina per a la MD5SUM, però [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 sí la proporciona] per a verificar-la. El How-To-Geek (com es fa geek) també proporciona alguna informació amb [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them material de lectura] sobre la MD5SUM, o en el seu lloc podeu instal·lar el [https://cygwin.com/install.html Cygwin] i emprar les eines de Unix.
 h Danish (da)Microsoft Windows har ingen indbyggede værktøjer til MD5SUM, med de har [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 et værktøj] til at tjekke MD5SUM'men. How-To-Geek har noget [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them materiale om MD5SUM]; eller du kan installere [https://cygwin.com/install.html Cygwin] og bruge unix-værktøjer i stedet.
 h English (en)Microsoft Windows does not have any built in tools for MD5SUM but they do provide [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 a tool] for checking the MD5SUM. How-To-Geek also provides some information regarding MD5SUM [http://www.howtogeek.com/67241/htg-explains-what-are-md5-sha-1-hashes-and-how-do-i-check-them reading material] or [https://cygwin.com/install.html Cygwin] can be installed and unix utilities used instead.