All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 10 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)Kubuntu
 h Danish (da)Kubuntu
 h Greek (el)Kubuntu
 h English (en)Kubuntu
 h Polish (pl)Kubuntu
 h Romanian (ro)Kubuntu
 h Russian (ru)Kubuntu
 h Turkish (tr)Kubuntu
 h Ukrainian (uk)Kubuntu
 h Chinese (Taiwan) (zh-tw)Kubuntu