All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Visningen <menuchoice>Ressourcetildelinger (Gantt)</menuchoice> er et diagram med data for ressourcerne. Det kan bruges til at visualisere ressourcernes arbejdsperioder og til hurtigt at tjekke om en ressource er til rådighed for en opgave.
 h Ukrainian (uk)Діаграма Ґанта призначення виконавців відображає дані про виконавців проекту. Використовується для візуалізації робочого періоду кожного виконавця а також для швидкої перевірки наявності ресурсів з метою планування наступних завдань.