All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 9 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|Hovedværktøjslinje i rekonq 0.5.0]]
 h German (de)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|rekonq 0.5.0 Haupt-Symbolleiste]]
 h Spanish (es)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|Barra de herramientas principal de rekonq 0.5.0]]
 h French (fr)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|rekonq 0.5.0 barre d'outils principale]]
 h Italian (it)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|Barra degli strumenti principale di rekonq 0.5.0]]
 h Brazilian Portuguese (pt-br)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|barra principal do rekonq 0.5.0]]
 h Russian (ru)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|главная панель rekonq 0.5.0]]
 h Ukrainian (uk)[[Image:Rekonq-toolbar_(uk).png|512px|thumb|center|Головна панель rekonq 0.5.0]]
 h Chinese (China) (zh-cn)[[Image:Rekonq-toolbar.png|512px|thumb|center|rekonq 0.5.0 main toolbar]]