Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Czech (cs)*Otevřete terminál a zadejte:
 h Danish (da)*Åbn en terminal og skriv:
 h Italian (it)*Apri un terminale e digita:
 h Brazilian Portuguese (pt-br)*Abra o terminal e digite:
 h Ukrainian (uk)*Після додавання рядків відкрийте вікно емулятора термінала і введіть команду:
 h Chinese (China) (zh-cn)*打开终端,输入: