All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)Opret en Kwin-regel om gennemsigtighed via <keycap>Alt + F3</keycap> &rarr; {{Menu|Flere handlinger|Specielle vinduesindstillinger}} og så i drop-ned-menuen for Vinduesklasse og Vinduesrolle vælge Ikke vigtig. Vælg også alle vinduestyper foruden Skrivebord og Opstartsbillede. På den måde anvendes effekten på alting. I det sidste faneblad under {{Menu|Udseende og rettelser}} kan du tvinge gennemsigtigheden til så meget, som du ønsker. Slutresultatet vil se sådan ud og kan importeres ved at gemme det som {{Path|.kwinrule}}.
 h English (en)Create a transparency Kwin rule by <keycap>Alt+F3</keycap> &rarr; <menuchoice>More actions</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Special Window Settings</menuchoice>, then in the dropdown menu for Window Class and Role choose Unimportant instead. Also select all window types, besides Desktop and Splash Screen. Thus, the will apply to everything. FORCE the active or inactive opacity to how much you want in the very last tab under <menuchoice>Appearances and Fixes</menuchoice>. The end result will look like so and can be imported by saving it as {{Path|.kwinrule}}.
 h Ukrainian (uk)Створіть правило прозорості у KWin:<keycap>Alt+F3</keycap> &rarr; <menuchoice>Додаткові дії</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Спеціальні параметри вікна</menuchoice>, потім у спадному меню для класу і ролі вікна виберіть «Неважливо». Також виберіть усі типи вікон, окрім стільниці і вікна вітання. Ці параметри буде застосовано до усіх вікон. Встановіть примусові значення для непрозорості активних і неактивних вікон у бажані значення на останній вкладці <menuchoice>Вигляд і виправлення</menuchoice>. Кінцевий результат виглядатиме подібно до наведеного нижче, його можна імпортувати, зберігши як {{Path|.kwinrule}}.