Summary/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

13 July 2019

26 January 2019

5 October 2018

  • curprev 13:3513:35, 5 October 2018Yurchor talk contribs 2,791 bytes +134 Created page with "{{Tip_(uk)|Усі записи компонентів можна прибирати за допомогою сторінки параметрів Kontact.}} File:Kontact_set..."
  • curprev 13:3413:34, 5 October 2018Yurchor talk contribs 2,657 bytes +57 Created page with "* Нарешті, на сторінці резюме може бути показано список нотаток KNotes."
  • curprev 13:3413:34, 5 October 2018Yurchor talk contribs 2,600 bytes +167 Created page with "* У більшості дистрибутивів передбачено також розділ ''Подачі новин''. За його допомогою ви зможе..."
  • curprev 13:3313:33, 5 October 2018Yurchor talk contribs 2,433 bytes +310 Created page with "* Можливо, вам захочеться переглянути список всіх облікових записів електронної пошти на сторі..."
  • curprev 13:3313:33, 5 October 2018Yurchor talk contribs 2,123 bytes +156 Created page with "* На панелі ''Особливі дати'' ви зможете переглянути <menuchoice>дні народження</menuchoice>, <menuchoice>ювілеї</me..."
  • curprev 13:3213:32, 5 October 2018Yurchor talk contribs 1,967 bytes +136 Created page with "* Також може бути показано валі записи завдань. Ви можете наказати програмі показати усі записи..."
  • curprev 13:3113:31, 5 October 2018Yurchor talk contribs 1,831 bytes +91 Created page with "У розділі ''Календар'' буде показано всі ваші зустрічі, ви можете вибрати показ періоду у один де..."
  • curprev 13:3013:30, 5 October 2018Yurchor talk contribs 1,740 bytes +103 No edit summary

4 October 2018

26 September 2010

25 September 2010