Revision as of 18:32, 1 September 2011 by Abella (talk | contribs) (Created page with "En aquesta secció podeu gestionar la configuració del teclat. Veure més sobre això en [http://docs.kde.org/development/ca/kdebase-workspace/kcontrol/keyboard/index.html el Ma...")

Arranjament del sistema/Dispositius d'entrada

Other languages:
English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎
Settings-input-devices.png
Configuració dels dispositius d'entrada
Dialog-information.png
Information
If you know something about these preferences then please help us by adding information. Don't worry about formatting. We will help you ensure that your text is properly formatted.


Preferences-desktop-keyboard.png

Teclat

En aquesta secció podeu gestionar la configuració del teclat. Veure més sobre això en el Manual.

Dialog-information.png
Informació
Aquesta secció sobre la configuració avançada del teclat es refereix a la versió KDE SC 4.5.1 o posteriors.


Activar Control + Alt + Retrocés per a matar el servidor X

En la pestanya Avançat, assegureu-vos que Configura les opcions del teclat està activada. Després cerqueu en la llista «Seqüència de tecles per a matar el servidor X». A continuació, heu de poder activar Control + Alt + Retrocés. Una vegada fet, feu clic a Aplica.

Enable Ctrl + Alt + Backspace to kill X-Server.png

Activar la tecla Compose

Compose és una característica que us permet escriure qualsevol caràcter, sense importar el model de teclat que esteu utilitzant, prement una tecla determinada (tecla compose) i una sèrie de tecles. Podeu, per exemple, associar els caràcters «~» i «n» per obtenir un caràcter «ñ» quan es premen desprès de la tecla Compose. Hi ha moltes combinacions de tecles per omissió, i es pot personalitzar el fitxer de configuració per a que s'adapti millor a les vostres necessitats. Trobareu més informació aquí.

Per activar aquesta característica, primer assegureu-vos que Configura les opcions del teclat està activada a la pestanya Avançat. Després, assigneu una tecla a l'arbre Posició de la tecla Compose. Finalment, feu clic a Aplica. A partir d'ara, sereu capaç d'utilitzar aquesta tecla com a tecla compose.

Preferences-desktop-mouse.png

Mouse

In this section you can manage the settings for your mouse. See more on this in the Handbook.

Trans.png

Touchpad


Input-gaming.png

Joystick

In this section you can manage the settings for your joystick. See more on this in the Handbook.


This page was last edited on 14 June 2018, at 04:50. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.