Revision as of 16:20, 3 February 2019 by Ognarb (talk | contribs) (Created page with "La part superior del grup conté dues pestanyes amb opcions idèntiques. La pestanya <menuchoice>Principal</menuchoice> afecta el comportament de les claus del commutador de t...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

System Settings/Task Switcher/ca

Task Switcher settings

En el grup Commutador de tasques podeu establir una combinació de tecles (Alt + Tab per omissió) que us permetrà passar per les finestres obertes, i configurar el comportament específic d'aquesta característica. També hi ha una drecera per passar a través de les finestres en ordre invers, i podeu afegir dreceres alternatives per configurar el comportament específic de forma independent. A la part inferior d'aquest grup, podeu establir aquestes dreceres de teclat.

La part superior del grup conté dues pestanyes amb opcions idèntiques. La pestanya Principal afecta el comportament de les claus del commutador de tasques estàndard, i la pestanya Alternativa controla les claus alternatives. A la llista desplegable Llista de finestres especifiqueu si voleu passar a través de les finestres en tots els escriptoris virtuals o només aquelles en l'escriptori actual, i també si voleu que les finestres apareguin en l'ordre natural o en grup. En Criteri d'ordenació podeu afectar l'ordre en què passeu per les finestres. Si seleccioneu Inclou l'escriptori llavors l'escriptori mateix serà llistat entre les finestres, de manera que pugueu passar a l'escriptori usant el commutador de tasques. La meitat inferior d'aquesta pestanya afecta l'aparença del commutador de tasques. Alguns dels efectes tenen més opcions a les que podeu optar fent clic al botó Icon-configure.png a la dreta de la llista desplegable.

More Information


This page was last edited on 3 February 2019, at 16:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.