Systemindstillinger/Arbejdsområdets udseende

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 15:28, 15 July 2011 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Indstillinger for udseendet af dit arbejdsområde

Information

Hvis du ved noget om disse indstillinger, så hjælp os ved at tilføje information på den engelske side. Du skal ikke bekymre dig om formattering eller sprog. Vi hjælper dig med at sørge for, at din tekst bliver forståelig og korrekt formatteret.


Vinduesdekorationer

Her kan du vælge hvilket vinduestema, du vil bruge. Vinduestemaet påvirker, hvordan vinduets titellinje og kanter ser ud samt hvilke knapper, der findes i titellinen. Du kan finjustere det valgte tema ved hjælp af knapperne Indstil dekoration... og Indstil knapper..., og med knappen Hent nye Dekorationer... kan du hente flere temaer.

Markørtema

På samme måde kan du vælge en samling af markører til brug på din arbejdsflade, og ved hjælp af knappen Install new Theme... kan du downloade nye temaer.

Skrivebordstema

I fanebladet Tema vælger du hvilket skrivebordstema, du vil bruge, og ved hjælp af knappen Hent nye temaer... kan du downloade nye temaer.

I fanebladet Detaljer kan du justere udseendet af individuelle elementer af dit skrivebordstema.

Splashskærm

Her kan du vælge hvilken splashskærm, du vil bruge. Splashskærmen er den skærm, du se, mens din maskine starter op.