Difference between revisions of "Tasks and Tools/ca"

Jump to: navigation, search
(Created page with "===Primer de tot===")
(57 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
===Primer de tot===
 
===Primer de tot===
  
* Anyone can contribute to UserBase, but it is recommended that you create an account. The [[Special:myLanguage/Quick_Start|Quick Start]] page tells you how to register and log in.
+
* Per a contribuir a UserBase haureu de registrar un compte. Considereu els avantatges reals a la pàgina [[Special:myLanguage/Quick_Start|Inici ràpid]]. A on també trobareu ajuda per a registrar-se i accedir.
* Be aware that your contribution will be governed by the licenses [[KDE_UserBase:Copyrights|Gnu Free Document Licence and Creative Commons]].  Click on the images in the Navigation Panel to read the details.
+
* Use the Talk page to communicate with other contributors or get help.
+
  
===Relevance===
+
* Tingueu en compte que la vostra contribució es regirà per les [[KDE_UserBase_Wiki:Copyrights|dues llicències]] de les que s'ofereixen icones d'enllaç a la barra lateral de cada pàgina. Feu clic a les imatges en el plafó de navegació per a llegir els detalls.
 +
Esteu d'acord amb que la vostra contribució estigui a disposició pública i que altres puguin utilitzar aquesta informació en els seus propis llocs.
 +
[[File:Userbase twin licenses.png|center|Les llicències individuals.]]
  
It should relate to KDE software, directly or indirectly. We define it like this:
+
* Useu la pàgina de debat per a comunicar-vos amb els altres usuaris o rebre ajuda. Normalment algú us contactarà en un dia.
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For New Users - helping to get started
+
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For Regular Users - learning about new features and tips
+
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For Advanced Users - but use sub-pages for this.
+
  
:[[Image:edit-delete.png|13px]] Not for Developers - [http://techbase.kde.org Techbase] is the place for that
+
===Informació rellevant===
  
== Ways to Contribute ==
+
La vostra contribució ha d'estar directa o indirectament relacionada amb el programari KDE. Ho definim així:
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Pels nous usuaris: Ajuda per a començar.
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Pels usuaris asidus: Apendre noves funcions i suggeriments.
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Pels usuaris experts: Però per això useu les subpàgines.
  
=== Update Existing Content ===
+
:[[Image:edit-delete.png|13px]] No és per a desenvolupadors: [http://techbase.kde.org Techbase] és el lloc adequat.
  
* [[Special:myLanguage/Update an Image|Update an image]], replacing an outdated image with a newer one.
+
== Maneres de contribuir ==
* [[Special:myLanguage/Taking Screenshots|Create a screenshot]]
+
* [[Special:myLanguage/Modify a Page|Modify existing content]], fix a spelling, clarify a description, add more details.
+
  
=== Add New Pages ===
+
=== Actualitzar el contingut existent ===
  
* [[Special:myLanguage/Create a Page|Create a new page]], showcase an application, introduce a new concept.
+
* [[Special:myLanguage/Update an Image|Actualitzeu una imatge]], substituint una imatge antiquada amb una de nova.
* [[Special:myLanguage/Writing an Application Manual|Write a manual]]. You need to know an application quite well, and probably to be in contact with the author.  We can help you.
+
* [[Special:myLanguage/Taking Screenshots|Creeu una captura de pantalla]].
 +
* [[Special:myLanguage/Modify a Page|Modifiqueu el contingut existent]], corregiu l'ortografia, aclariu una descripció, afegiu-hi més detalls.
  
=== Working with Languages ===
+
=== Afegir pàgines noves ===
  
* [[Special:myLanguage/Edit Markup|Preparing a page for translation]] needs more patience than skill.  If you can spare short periods of time, frequently, this is a very helpful task.
+
* [[Special:myLanguage/Create a Page|Creeu una pàgina nova]], per ensenyar una aplicació, presentar un nou concepte.
* [[Special:myLanguage/Translate a Page|Translate a page]]. You need to be fluent in a language, but not a professional translator to translate a wiki page. Translating manuals is the skill of a special team.
+
* [[Special:myLanguage/Writing an Application Manual|Escriviu un manual]]. Us caldrà conèixer força bé una aplicació, i probablement estar en contacte amb l'autor. Nosaltres us podem ajudar.
* [[Special:myLanguage/Off-line_Translation|Translate with Off-Line Tools]].  Get the essentials for Gettext and Import.
+
<span id="Working with Languages"></span>
* [[Special:myLanguage/How_To_Convert_a_UserBase_Manual_to_Docbook|How To Convert UserBase Manual to Docbook]] gives you an insight into the process that takes place on your finished manual.
+
=== Treballar amb els idiomes ===
  
{{Remember|1=It's important to be consistent, so here are some general rules:
+
* [[Special:myLanguage/Edit Markup|Preparar una pàgina per a la traducció]] requereix més paciència que habilitat. Si podeu prescindir de curts períodes de temps, sovint, aquesta és una tasca molt útil.
 +
* [[Special:myLanguage/Translate a Page|Traducció d'una pàgina]]. Per traduir una pàgina wiki necessiteu parlar amb fluïdesa en un idioma, però no cal ser un traductor professional. La traducció dels manuals és per a un equip especial. Aquesta pàgina també apunta a les instruccions per a la traducció en els enllaços a la barra lateral.
 +
* [[Special:myLanguage/Off-line_Translation|Eines de traducció fora de línia]]. Obtingueu l'essencial per a Gettext i importar.
 +
* [[Special:myLanguage/How_To_Convert_a_UserBase_Manual_to_Docbook|Com convertir els manuals de UserBase Manual a Docbook]] us donarà una idea del procés que es du a terme quan heu finalitzat el vostre manual.
 +
* [http://kde-apps.org/content/show.php/KDE+WikiSentinel?content=158697 WikiSentinel] és un lector de fonts d'informació especialitzat que recull les pàgines traduïdes que necessiten ser actualitzades. Permet veure una vista prèvia dels canvis a la pàgina seleccionada i l'obre directament al navegador web: llest per a traduir.
  
* Take care with heading levels - we start at second level (Mediawiki uses top level for page-name), using <nowiki>"=="</nowiki>
+
{{Remember/ca|1=És important ser coherents, sobretot en els manuals, així que aquí hi ha algunes regles generals:<!--}}-->
* Make sure you refer frequently to this page and to [[Typographical_Guidelines|typographical guidelines]]
+
* Check if all table cells have space after the pipe character. This rule conforms with [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table traditional wiki formatting].
+
* Make application name formatting consistent (avoid using '''Amarok'''s, do use '''Amarok's''').
+
* For screenshots and other images, .png format is preferred. [[Special:Upload|The Upload page]] lists the file types that are acceptable. [[Image:Smiley.png|16px]].
+
* Remove all non-printable characters from image names.}}
+
  
==Hints and Tips==
+
* Aneu amb compte amb els nivells de capçalera: Començarem en el segon nivell (Mediawiki usa el primer nivell pel nom de la pàgina), utilitzant «==».
  
Some Preferences that will help -
+
* Assegureu-vos que us referiu sovint a aquesta pàgina i a [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|Les directrius tipogràfiques]].
  
* If you don't have [edit] links against the sections, open your <menuchoice> My Preferences</menuchoice> (in the <menuchoice>Personal Tools </menuchoice>section of the sidebar) then look for <menuchoice>Editing</menuchoice> and in the <menuchoice>Advanced Options</menuchoice> set <menuchoice>Enable section editing via [edit] links</menuchoice>
+
* Comproveu si totes les cel·les de la taula disposen d'espai després del caràcter de canonada. Aquesta regla s'ajusta al [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table format de wiki tradicional].
* While you are in those settings, enable <menuchoice>Show preview on first edit</menuchoice> - while you are editing you can glance at the original display for reference
+
* The default display is to show the preview first, with the edit box below. If you prefer the edit box at the top you can change that setting in the same place
+
  
[[Category:Contributing]]
+
* Feu que el nom de l'aplicació tingui un format compatible (eviteu l'ús de '''Amarok'''s, feu '''Amarok's''').
 +
 
 +
* Assegureu-vos que ''totes'' les imatges estan en format PNG (podeu usar JPEG, però en aquest cas després és necessari convertir les imatges a PNG). Deseu el treball de conversió abans de de començar [[Image:Smiley.png|16px]].
 +
 
 +
<!--{{-->* Elimineu tots els caràcters no imprimibles dels noms de les imatges.}}
 +
 
 +
==Consells i suggeriments==
 +
 
 +
{{Attention/ca|1=Si una pàgina està completament desfasada i l'heu de suprimir, si us plau, llisteu-la a les [[Pages_for_Deletion|pàgines per esborrar]], on un administrador s'encarregarà de fer-ho.}}
 +
 
 +
Algunes preferències que poden ajudar:
 +
 
 +
* Si no disposeu dels enllaços [edita] contra les seccions, obriu les vostres <menuchoice>Preferències</menuchoice> (en la secció <menuchoice>Eines</menuchoice> de la barra lateral) i després cerqueu <menuchoice>Caixa d'edició</menuchoice> i en <menuchoice>Opcions avançades</menuchoice> establiu <menuchoice>Activa la modificació de seccions mitjançant els enllaços [modifica]</menuchoice>.
 +
* Mentre esteu en aquesta configuració, habiliteu <menuchoice>Mostra una vista prèvia abans del quadre d'edició</menuchoice> -mentre s'està editant podeu fer una ullada a la pantalla original de referència.
 +
* La pantalla per omissió mostrarà primer la vista prèvia, amb la caixa d'edició a sota. Si preferiu la caixa d'edició a la part superior es pot canviar aquesta configuració en el mateix lloc.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Category:Col·laboració/ca]]

Revision as of 23:08, 23 February 2017

Other languages:
català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenčina • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Abans de començar

Primer de tot

 • Per a contribuir a UserBase haureu de registrar un compte. Considereu els avantatges reals a la pàgina Inici ràpid. A on també trobareu ajuda per a registrar-se i accedir.
 • Tingueu en compte que la vostra contribució es regirà per les dues llicències de les que s'ofereixen icones d'enllaç a la barra lateral de cada pàgina. Feu clic a les imatges en el plafó de navegació per a llegir els detalls.

Esteu d'acord amb que la vostra contribució estigui a disposició pública i que altres puguin utilitzar aquesta informació en els seus propis llocs.

Les llicències individuals.
 • Useu la pàgina de debat per a comunicar-vos amb els altres usuaris o rebre ajuda. Normalment algú us contactarà en un dia.

Informació rellevant

La vostra contribució ha d'estar directa o indirectament relacionada amb el programari KDE. Ho definim així:

Dialog-ok32.png Pels nous usuaris: Ajuda per a començar.
Dialog-ok32.png Pels usuaris asidus: Apendre noves funcions i suggeriments.
Dialog-ok32.png Pels usuaris experts: Però per això useu les subpàgines.
Edit-delete.png No és per a desenvolupadors: Techbase és el lloc adequat.

Maneres de contribuir

Actualitzar el contingut existent

Afegir pàgines noves

 • Creeu una pàgina nova, per ensenyar una aplicació, presentar un nou concepte.
 • Escriviu un manual. Us caldrà conèixer força bé una aplicació, i probablement estar en contacte amb l'autor. Nosaltres us podem ajudar.

Treballar amb els idiomes

 • Preparar una pàgina per a la traducció requereix més paciència que habilitat. Si podeu prescindir de curts períodes de temps, sovint, aquesta és una tasca molt útil.
 • Traducció d'una pàgina. Per traduir una pàgina wiki necessiteu parlar amb fluïdesa en un idioma, però no cal ser un traductor professional. La traducció dels manuals és per a un equip especial. Aquesta pàgina també apunta a les instruccions per a la traducció en els enllaços a la barra lateral.
 • Eines de traducció fora de línia. Obtingueu l'essencial per a Gettext i importar.
 • Com convertir els manuals de UserBase Manual a Docbook us donarà una idea del procés que es du a terme quan heu finalitzat el vostre manual.
 • WikiSentinel és un lector de fonts d'informació especialitzat que recull les pàgines traduïdes que necessiten ser actualitzades. Permet veure una vista prèvia dels canvis a la pàgina seleccionada i l'obre directament al navegador web: llest per a traduir.
Flag-red.png
 
Recordeu!
És important ser coherents, sobretot en els manuals, així que aquí hi ha algunes regles generals:
 • Aneu amb compte amb els nivells de capçalera: Començarem en el segon nivell (Mediawiki usa el primer nivell pel nom de la pàgina), utilitzant «==».
 • Comproveu si totes les cel·les de la taula disposen d'espai després del caràcter de canonada. Aquesta regla s'ajusta al format de wiki tradicional.
 • Feu que el nom de l'aplicació tingui un format compatible (eviteu l'ús de Amaroks, feu Amarok's).
 • Assegureu-vos que totes les imatges estan en format PNG (podeu usar JPEG, però en aquest cas després és necessari convertir les imatges a PNG). Deseu el treball de conversió abans de de començar 16px.
 • Elimineu tots els caràcters no imprimibles dels noms de les imatges.


Consells i suggeriments

Warning.png
 
Atenció
Si una pàgina està completament desfasada i l'heu de suprimir, si us plau, llisteu-la a les pàgines per esborrar, on un administrador s'encarregarà de fer-ho.


Algunes preferències que poden ajudar:

 • Si no disposeu dels enllaços [edita] contra les seccions, obriu les vostres Preferències (en la secció Eines de la barra lateral) i després cerqueu Caixa d'edició i en Opcions avançades establiu Activa la modificació de seccions mitjançant els enllaços [modifica].
 • Mentre esteu en aquesta configuració, habiliteu Mostra una vista prèvia abans del quadre d'edició -mentre s'està editant podeu fer una ullada a la pantalla original de referència.
 • La pantalla per omissió mostrarà primer la vista prèvia, amb la caixa d'edició a sota. Si preferiu la caixa d'edició a la part superior es pot canviar aquesta configuració en el mateix lloc.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.