Difference between revisions of "Tasks and Tools/ca"

(Created page with "===Primer de tot===")
 
(70 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
===Primer de tot===
 
===Primer de tot===
  
* Anyone can contribute to UserBase, but it is recommended that you create an account. The [[Special:myLanguage/Quick_Start|Quick Start]] page tells you how to register and log in.
+
* Per a contribuir a UserBase haureu de registrar un compte. Considereu els avantatges reals a la pàgina [[Special:myLanguage/Quick_Start|Inici ràpid]]. A on també trobareu ajuda per a registrar-se i accedir.
* Be aware that your contribution will be governed by the licenses [[KDE_UserBase:Copyrights|Gnu Free Document Licence and Creative Commons]].  Click on the images in the Navigation Panel to read the details.
 
* Use the Talk page to communicate with other contributors or get help.
 
  
===Relevance===
+
* Cal tenir en compte que la vostra contribució es regirà per les [[KDE_UserBase_Wiki:Copyrights|llicències bessones]] de les que s'ofereixen icones d'enllaç a la barra lateral de cada pàgina. Feu clic a les imatges en el plafó de navegació per a llegir els detalls.
 +
Esteu d'acord amb que la vostra contribució estigui a disposició pública i que altres puguin utilitzar aquesta informació en els seus propis llocs web. 
  
It should relate to KDE software, directly or indirectly. We define it like this:
+
[[File:Userbase twin licenses.png|center|les llicències bessones]]
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For New Users - helping to get started
 
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For Regular Users - learning about new features and tips
 
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] For Advanced Users - but use sub-pages for this.
 
  
:[[Image:edit-delete.png|13px]] Not for Developers - [http://techbase.kde.org Techbase] is the place for that
+
* Useu la pàgina de debat per a comunicar-vos amb els altres usuaris o rebre ajuda. Normalment algú us contactarà en un dia.
  
== Ways to Contribute ==
+
===Informació rellevant===
  
=== Update Existing Content ===
+
La vostra contribució ha d'estar directa o indirectament relacionada amb el programari KDE. Ho definim així:
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Per als nous usuaris: Ajuda per a començar.
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Per als usuaris asidus: Apendre noves funcions i suggeriments.
 +
:[[Image:dialog-ok32.png|13px]] Per als usuaris experts: Però per a això useu les subpàgines.
  
* [[Special:myLanguage/Update an Image|Update an image]], replacing an outdated image with a newer one.
+
:[[Image:edit-delete.png|13px]] No és per a desenvolupadors: [http://techbase.kde.org Techbase] és el lloc adequat.
* [[Special:myLanguage/Taking Screenshots|Create a screenshot]]
 
* [[Special:myLanguage/Modify a Page|Modify existing content]], fix a spelling, clarify a description, add more details.
 
  
=== Add New Pages ===
+
== Maneres de contribuir ==
 +
<span id="Update Existing Content"></span>
 +
=== Actualitzar el contingut existent ===
  
* [[Special:myLanguage/Create a Page|Create a new page]], showcase an application, introduce a new concept.
+
* [[Special:myLanguage/Update an Image|Actualitzeu una imatge]], substituint una imatge antiquada amb una de nova.
* [[Special:myLanguage/Writing an Application Manual|Write a manual]].  You need to know an application quite well, and probably to be in contact with the author.  We can help you.
+
* [[Special:myLanguage/Taking Screenshots|Creeu una captura de pantalla]].
 +
* [[Special:myLanguage/Modify a Page|Modifiqueu el contingut existent]], corregiu l'ortografia, aclariu una descripció, afegiu-hi més detalls.
 +
<span id="Add New Pages"></span>
 +
=== Afegir pàgines noves ===
  
=== Working with Languages ===
+
* [[Special:myLanguage/Create a Page|Creeu una pàgina nova]], per a ensenyar una aplicació, presentar un concepte nou.
 +
* [[Special:myLanguage/Writing an Application Manual|Escriviu un manual]]. Us caldrà conèixer força bé una aplicació, i probablement estar en contacte amb l'autor. Nosaltres us podem ajudar.
 +
<span id="Working with Languages"></span>
 +
=== Treballar amb els idiomes ===
  
* [[Special:myLanguage/Edit Markup|Preparing a page for translation]] needs more patience than skill. If you can spare short periods of time, frequently, this is a very helpful task.
+
* [[Special:myLanguage/Edit Markup|Preparar una pàgina per a la traducció]] requereix més paciència que habilitat. Si podeu prescindir de curts períodes de temps, sovint, aquesta és una tasca molt útil.
* [[Special:myLanguage/Translate a Page|Translate a page]]. You need to be fluent in a language, but not a professional translator to translate a wiki page. Translating manuals is the skill of a special team.
+
* [[Special:myLanguage/Translate a Page|Traducció d'una pàgina]]. Per a traduir una pàgina wiki necessiteu parlar amb fluïdesa en un idioma, però no cal ser un traductor professional. La traducció dels manuals és per a un equip especial. Aquesta pàgina també apunta a les instruccions per a la traducció en els enllaços a la barra lateral.
* [[Special:myLanguage/Off-line_Translation|Translate with Off-Line Tools]]. Get the essentials for Gettext and Import.
+
* [[Special:myLanguage/Off-line_Translation|Eines de traducció fora de línia]]. Obteniu l'essencial per a Gettext i importar.
* [[Special:myLanguage/How_To_Convert_a_UserBase_Manual_to_Docbook|How To Convert UserBase Manual to Docbook]] gives you an insight into the process that takes place on your finished manual.
+
* [[Special:myLanguage/How_To_Convert_a_UserBase_Manual_to_Docbook|Com convertir els manuals de UserBase Manual a Docbook]] us donarà una idea del procés que es du a terme quan heu finalitzat el vostre manual.
 +
* [https://kde-apps.org/content/show.php/KDE+WikiSentinel?content=158697 WikiSentinel] és un lector de fonts d'informació especialitzat que recull les pàgines traduïdes que necessiten ser actualitzades. Permet veure una vista prèvia dels canvis a la pàgina seleccionada i l'obre directament al navegador web: llest per a traduir.
  
{{Remember|1=It's important to be consistent, so here are some general rules:
+
{{Remember/ca|1=És important ser coherents, sobretot en els manuals, així que aquí hi ha algunes regles generals:<!--}}-->
  
* Take care with heading levels - we start at second level (Mediawiki uses top level for page-name), using <nowiki>"=="</nowiki>
+
* Aneu amb compte amb els nivells de capçalera: Començarem en el segon nivell (Mediawiki usa el primer nivell per al nom de la pàgina), utilitzant <nowiki>==</nowiki>.
* Make sure you refer frequently to this page and to [[Typographical_Guidelines|typographical guidelines]]
 
* Check if all table cells have space after the pipe character. This rule conforms with [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table traditional wiki formatting].
 
* Make application name formatting consistent (avoid using '''Amarok'''s, do use '''Amarok's''').
 
* For screenshots and other images, .png format is preferred. [[Special:Upload|The Upload page]] lists the file types that are acceptable. [[Image:Smiley.png|16px]].
 
* Remove all non-printable characters from image names.}}
 
  
==Hints and Tips==
+
* Assegureu-vos que us referiu sovint a aquesta pàgina i a [[Special:myLanguage/Typographical_Guidelines|Les directrius tipogràfiques]].
  
Some Preferences that will help -
+
* Comproveu si totes les cel·les de la taula disposen d'espai després del caràcter de canonada. Aquesta regla s'ajusta al [http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table format de wiki tradicional].
  
* If you don't have [edit] links against the sections, open your <menuchoice> My Preferences</menuchoice> (in the <menuchoice>Personal Tools </menuchoice>section of the sidebar) then look for <menuchoice>Editing</menuchoice> and in the <menuchoice>Advanced Options</menuchoice> set <menuchoice>Enable section editing via [edit] links</menuchoice>
+
* Feu que el nom de l'aplicació tingui un format compatible (eviteu l'ús de '''Amarok'''s, feu '''Amarok's''').
* While you are in those settings, enable <menuchoice>Show preview on first edit</menuchoice> - while you are editing you can glance at the original display for reference
 
* The default display is to show the preview first, with the edit box below. If you prefer the edit box at the top you can change that setting in the same place
 
  
[[Category:Contributing]]
+
* Assegureu-vos que ''totes'' les imatges estan en format PNG (podeu usar JPEG, però en aquest cas després és necessari convertir les imatges a PNG). Deseu el treball de conversió abans de de començar [[Image:Smiley.png|16px]].
 +
 
 +
<!--{{-->* Elimineu tots els caràcters no imprimibles dels noms de les imatges.}}
 +
 
 +
==Consells i suggeriments==
 +
 
 +
{{Attention/ca|1=Si una pàgina està completament desfasada i l'heu de suprimir, si us plau, llisteu-la a les [[Pages_for_Deletion|pàgines per esborrar]], on un administrador s'encarregarà de fer-ho.}}
 +
 
 +
Algunes preferències que poden ajudar:
 +
 
 +
* A la part superior de la pàgina trobareu el menú <menuchoice>Preferències</menuchoice>. A la secció <menuchoice>Edició</menuchoice>, és possible que vulgueu habilitar <menuchoice>Mostra la vista prèvia a la primera edició</menuchoice>. Mentre editeu, podreu fer una ullada a la pantalla original com a referència.
 +
* La pantalla predeterminada és mostrar primer la vista prèvia, amb el quadre d’edició que apareix a continuació. Si preferiu el quadre d'edició a la part superior, podeu canviar aquesta configuració al mateix lloc.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Category:Col·laboració/ca]]

Latest revision as of 20:28, 24 November 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Abans de començar

Primer de tot

 • Per a contribuir a UserBase haureu de registrar un compte. Considereu els avantatges reals a la pàgina Inici ràpid. A on també trobareu ajuda per a registrar-se i accedir.
 • Cal tenir en compte que la vostra contribució es regirà per les llicències bessones de les que s'ofereixen icones d'enllaç a la barra lateral de cada pàgina. Feu clic a les imatges en el plafó de navegació per a llegir els detalls.

Esteu d'acord amb que la vostra contribució estigui a disposició pública i que altres puguin utilitzar aquesta informació en els seus propis llocs web.

les llicències bessones
 • Useu la pàgina de debat per a comunicar-vos amb els altres usuaris o rebre ajuda. Normalment algú us contactarà en un dia.

Informació rellevant

La vostra contribució ha d'estar directa o indirectament relacionada amb el programari KDE. Ho definim així:

Dialog-ok32.png Per als nous usuaris: Ajuda per a començar.
Dialog-ok32.png Per als usuaris asidus: Apendre noves funcions i suggeriments.
Dialog-ok32.png Per als usuaris experts: Però per a això useu les subpàgines.
Edit-delete.png No és per a desenvolupadors: Techbase és el lloc adequat.

Maneres de contribuir

Actualitzar el contingut existent

Afegir pàgines noves

 • Creeu una pàgina nova, per a ensenyar una aplicació, presentar un concepte nou.
 • Escriviu un manual. Us caldrà conèixer força bé una aplicació, i probablement estar en contacte amb l'autor. Nosaltres us podem ajudar.

Treballar amb els idiomes

 • Preparar una pàgina per a la traducció requereix més paciència que habilitat. Si podeu prescindir de curts períodes de temps, sovint, aquesta és una tasca molt útil.
 • Traducció d'una pàgina. Per a traduir una pàgina wiki necessiteu parlar amb fluïdesa en un idioma, però no cal ser un traductor professional. La traducció dels manuals és per a un equip especial. Aquesta pàgina també apunta a les instruccions per a la traducció en els enllaços a la barra lateral.
 • Eines de traducció fora de línia. Obteniu l'essencial per a Gettext i importar.
 • Com convertir els manuals de UserBase Manual a Docbook us donarà una idea del procés que es du a terme quan heu finalitzat el vostre manual.
 • WikiSentinel és un lector de fonts d'informació especialitzat que recull les pàgines traduïdes que necessiten ser actualitzades. Permet veure una vista prèvia dels canvis a la pàgina seleccionada i l'obre directament al navegador web: llest per a traduir.
Flag-red.png
Recordeu!
És important ser coherents, sobretot en els manuals, així que aquí hi ha algunes regles generals:
 • Aneu amb compte amb els nivells de capçalera: Començarem en el segon nivell (Mediawiki usa el primer nivell per al nom de la pàgina), utilitzant ==.
 • Comproveu si totes les cel·les de la taula disposen d'espai després del caràcter de canonada. Aquesta regla s'ajusta al format de wiki tradicional.
 • Feu que el nom de l'aplicació tingui un format compatible (eviteu l'ús de Amaroks, feu Amarok's).
 • Assegureu-vos que totes les imatges estan en format PNG (podeu usar JPEG, però en aquest cas després és necessari convertir les imatges a PNG). Deseu el treball de conversió abans de de començar Smiley.png.
 • Elimineu tots els caràcters no imprimibles dels noms de les imatges.


Consells i suggeriments

Warning.png
Atenció
Si una pàgina està completament desfasada i l'heu de suprimir, si us plau, llisteu-la a les pàgines per esborrar, on un administrador s'encarregarà de fer-ho.


Algunes preferències que poden ajudar:

 • A la part superior de la pàgina trobareu el menú Preferències. A la secció Edició, és possible que vulgueu habilitar Mostra la vista prèvia a la primera edició. Mentre editeu, podreu fer una ullada a la pantalla original com a referència.
 • La pantalla predeterminada és mostrar primer la vista prèvia, amb el quadre d’edició que apareix a continuació. Si preferiu el quadre d'edició a la part superior, podeu canviar aquesta configuració al mateix lloc.

This page was last edited on 24 November 2020, at 20:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.