Translations:Amarok/36/ca

Revision as of 16:26, 20 January 2013 by Jbatalle (talk | contribs) (Created page with "Amarok es capaç de llegir la etiqueta de guany afegida als fitxers per ajustar automàticament el volum general de la cançó a un nivell comú.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Amarok es capaç de llegir la etiqueta de guany afegida als fitxers per ajustar automàticament el volum general de la cançó a un nivell comú.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.