Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/12/pl

Revision as of 17:19, 1 December 2011 by Florek (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Teraz zatrzymaj daemona MySQL

sudo /etc/init.d/mysql stop

uruchom daemona MySQL z folderu ~/.kde4/share/apps/amarok (--defaults-file musi być pierwszym parametrem!):

/usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

Parametr --skip=grant-tables oznacza, że możesz użyć dowolnego hasła czy nazwy użytkownika do połączenia. localhost nie zadziała klient MySQL spróbuje użyć gniazd Unix. Użycie 127.0.0.1 jako host pozwala tego uniknąć. Niektóre systemy mogą ograniczyć ten dostęp przez apparmor lub SELinux. Mogą one zostać tymczasowo zamknięte przez

sudo /etc/init.d/apparmor stop

Teraz uruchom mysqldump z opcją -S by ustalić lokalne gniazdo. To powinno zapisać twoja starą bazę danych do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

Po tym, możesz uruchomić ponownie usługę MySQL i załadować plik SQL do bazy danych. Wymagane jest wykonanie wcześniej poprzedniego kroku. (instalacja serwera MySQL)

sudo /etc/init.d/mysql stop
mysql -u amarokuser -p amarok < amarok.mysql

This page was last edited on 1 December 2011, at 17:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.