Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/16/pl

Revision as of 17:32, 1 December 2011 by Florek (talk | contribs) (Created page with "Stwórz nowego użytkownika '''''amarokuser''''' z hasłem '''''amarokpass''''' używając komendy {{Input|1=CREATE USER '''<nowiki>'</nowiki>amarokuser<nowiki>'</nowiki>'''@'''<...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Stwórz nowego użytkownika amarokuser z hasłem amarokpass używając komendy

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Amarok potrzebuje własnej bazy danych, tworzy się ją poleceniem

CREATE DATABASE amarokdb;

daj nowo stworzonemu użytkownikowi dostęp do bazy wpisując

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Wieloznacznik % pozwala dowolnym hostom na połączenie z bazą danych. Teraz użyj

FLUSH PRIVILEGES;

by przeładować wewnętrzne cache. W końcu

exit

zamyka wiersz poleceń MySQL


This page was last edited on 1 December 2011, at 17:32. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.