Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/17/pl

Revision as of 17:21, 1 December 2011 by Florek (talk | contribs) (Created page with "Standardowo do serwera można się połączyć jedynie lokalnie. Zmienić to można edytując plik <tt>/etc/mysql/my.cnf</tt> zmieniając adres obok ''bind-address'' na taki na k...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Standardowo do serwera można się połączyć jedynie lokalnie. Zmienić to można edytując plik /etc/mysql/my.cnf zmieniając adres obok bind-address na taki na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń z zewnątrz. Wpisanie 0.0.0.0 powoduje nasłuch na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu pliku musisz uruchomić MySQL ponownie poleceniem

sudo service mysql restart

This page was last edited on 1 December 2011, at 17:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.