Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/20/pl

Jump to: navigation, search

Teraz uruchom mysqldump przekazując parametr -S by wybrać gniazdo lokalne. To polecenie zapisze starą bazę Amarok do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

This page was last edited on 1 December 2011, at 17:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.