Translations:Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase/7/pl

Revision as of 15:16, 29 November 2011 by Florek (talk | contribs) (Created page with "Połącz się z lokalną bazą danych używając {{Input|1=mysql -u root -p}} Zostaniesz poproszony o hasło użytkownika '''root''' bazy '''MySQL'''. Następnie powinieneś zoba...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Połącz się z lokalną bazą danych używając

mysql -u root -p

Zostaniesz poproszony o hasło użytkownika root bazy MySQL. Następnie powinieneś zobaczyć znak zachęty:

mysql>

.

Stwórz nowego użytkownika amarokuser z hasłem amarokpass używając

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

. Amarok potrzebuje swojej własnej bazy danych, która zostanie stworzona poleceniem

CREATE DATABASE amarokdb;

Daj użytkownikom dostęp do bazy poleceniem

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Znak % jest to wieloznacznik pozwalający dowolnemu hostowi na połączenie z bazą danych. Teraz użyj

FLUSH PRIVILEGES;

by przeładować wewnętrzne ustawienia używane przez MySQL. W końcu

exit

zamyka linię poleceń MySQL
Standardowo serwer jest jedynie dostępny dla połączeń lokalnych. Zmienić można to w pliku /etc/mysql/mycnf i dostosować adres przy bind-address tak by odpowiadał jednemu na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń. 0.0.0.0 nasłuchuje na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu musisz restartować serwer używając

sudo service mysql restart

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.