Translations:General KDE Software FAQs/11/nl

Revision as of 10:28, 24 October 2010 by Wind-rider (talk | contribs) (Created page with "Ja, je kunt KDE 3 of KDE 3-applicaties blijven gebruiken zolang de benodigde afhankelijkheden geïnstalleerd zijn. Tijdens de overgang naar KDE 4 zullen sommige van deze afhankel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ja, je kunt KDE 3 of KDE 3-applicaties blijven gebruiken zolang de benodigde afhankelijkheden geïnstalleerd zijn. Tijdens de overgang naar KDE 4 zullen sommige van deze afhankelijkheden ophouden te bestaan. Echter, van de meeste applicaties zullen nieuwe versies uitgebracht worden die recentere afhankelijkheden (van KDE 4) gebruiken.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.