Translations:Getting Help/10/ca

Revision as of 22:49, 17 January 2011 by Abella (Talk | contribs) (Created page with "Llistes de correu per ajudar-vos en l'ús de les aplicacions KDE. Rebreu tot el correu que va a una llista de correu.")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Llistes de correu per ajudar-vos en l'ús de les aplicacions KDE. Rebreu tot el correu que va a una llista de correu.


This page was last modified on 17 January 2011, at 22:49. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.