Difference between revisions of "Translations:KDevelop5/Manual/Code generation with templates/33/da"

(Importing a new version from external source)
 
 
Line 1: Line 1:
Når du klikker på <menuchoice>Næste</menuchoice> kommer du til et vindue, hvor du kan tilføje medlemmer til klassen. Afhængigt af den valgte skabelon vil de optræde som medlemsvariable i den nye klasse eller skabelonen vil oprette settere og gettere for dem. I sprog som C++, hvor variable skal erklæres skal du angive både type og navn for medlemmet som fx <code>int number</code> eller <code>QString name</code>. I andre sprog behøver du ikke at angive typen, men det er god praksis at have den med alligevel, for den valgte skabelon kan stadig drage nytte af det.
+
Når du klikker på <menuchoice>> Næste</menuchoice> kommer du til dialogen "Medlemmer af klasse", hvor du kan tilføje medlemmer til klassen. Afhængigt af den valgte skabelon vil de optræde som medlemsvariable i den nye klasse eller skabelonen vil oprette egenskaber med settere og gettere for dem. I sprog som C++, hvor variable skal erklæres skal du angive både type og navn for medlemmet som fx <code>int number</code> eller <code>QString name</code>. I andre sprog behøver du ikke at angive typen, men det er god praksis at have den med alligevel, for den valgte skabelon kan stadig drage nytte af det.Du har også mulighed for at ændre rækkefølgen af klassens medlemmer ved at vælge et medlem og så klikke på enten <menuchoice>Flyt op</menuchoice> eller <menuchoice>Flyt ned</menuchoice>. Når filen genereres, så bruges den rækkefølge, som du har valgt.

Latest revision as of 10:33, 7 April 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (KDevelop5/Manual/Code generation with templates)
Clicking <menuchoice>> Next</menuchoice> brings up the ''Class Members'' dialog box where you can add members to a class. Depending on the selected template, these may appear in the new class as member variables, or the template may create properties with setters and getters for them. In a language where variable types have to be declared, such as C++, you have to specify both the type and the name of the member, such as <code>int number</code> or <code>QString name</code>. In other languages, you may leave out the type, but it is good practice to enter it anyway because the selected template could still make some use of it. Optionally you can rearrange the order of the class members by selecting a member and then hitting either <menuchoice>Move Up</menuchoice> or <menuchoice>Move Down</menuchoice>. The chosen order will be the sequence used in generating the source file.

Når du klikker på > Næste kommer du til dialogen "Medlemmer af klasse", hvor du kan tilføje medlemmer til klassen. Afhængigt af den valgte skabelon vil de optræde som medlemsvariable i den nye klasse eller skabelonen vil oprette egenskaber med settere og gettere for dem. I sprog som C++, hvor variable skal erklæres skal du angive både type og navn for medlemmet som fx int number eller QString name. I andre sprog behøver du ikke at angive typen, men det er god praksis at have den med alligevel, for den valgte skabelon kan stadig drage nytte af det.Du har også mulighed for at ændre rækkefølgen af klassens medlemmer ved at vælge et medlem og så klikke på enten Flyt op eller Flyt ned. Når filen genereres, så bruges den rækkefølge, som du har valgt.


This page was last edited on 7 April 2020, at 10:33. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.