Difference between revisions of "Translations:KDevelop5/Manual/Code generation with templates/49/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
 
 
Line 1: Line 1:
Du kan selvfølgelig altid oprette nye skabelober, hvis ingen af de tilgængelige skabeloner passer til dit projekt. Den nemmeste måde er nok at kopiere og modificere en eksisterende skabelon; du kan finde hjælp i den korte [http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/KDevelop/Creating_a_class_template vejledning] og det længere [http://techbase.kde.org/Projects/KDevelop5/File_template_specification specifikationsdokument]. For at kopiere en installeret skabelon åbner du skabelonhåndteringen ved <menuchoice>Indstillinger -> Indstil KDevelop... -> Skabeloner</menuchoice>, <!--XXTjekXX--> markerer den skabelon du vil kopiere og klikker på knappen<menuchoice>Extract Template</menuchoice>. Vælg en målmappe og klik på <menuchoice>O.k.</menuchoice>, så bliver indholdet af skabelonen overført til den valgte mappe. Du kan nu redigere skabelonen ved at åben de overførte filer og modificere dem. Når du er færdig kan du importere dine nye skabeloner i '''KDevelop''' ved at åbne skabelonhåndteringen, gå til de relevante faneblad (enten <menuchoice>Projektskabeloner</menuchoice> eller <menuchoice>Filskabeloner</menuchoice>) og klikke på <menuchoice>Indlæs skabelon</menuchoice>. Åbn skabelonens beskrivelsesfil, som har filendelse <code>.kdevtemplate</code> eller <code>.desktop</code>. '''KDevelop''' vil komprimere filerne til et skabelonarkiv og importere skabelonen.
+
Du kan selvfølgelig altid oprette nye skabeloner, hvis ingen af de tilgængelige skabeloner passer til dit projekt. Den nemmeste måde er nok at kopiere og modificere en eksisterende skabelon; du kan finde hjælp i den korte [http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/KDevelop/Creating_a_class_template vejledning] og det længere [http://techbase.kde.org/Projects/KDevelop5/File_template_specification specifikationsdokument]. For at kopiere en installeret skabelon åbner du skabelonhåndteringen ved <menuchoice>Indstillinger -> Indstil KDevelop... -> Skabeloner</menuchoice>, <!--XXTjekXX--> markerer den skabelon du vil kopiere og klikker på knappen<menuchoice>Extract Template</menuchoice>. Vælg en målmappe og klik på <menuchoice>O.k.</menuchoice>, så bliver indholdet af skabelonen overført til den valgte mappe. Du kan nu redigere skabelonen ved at åben de overførte filer og modificere dem. Når du er færdig kan du importere dine nye skabeloner i '''KDevelop''' ved at åbne skabelonhåndteringen, gå til de relevante faneblad (enten <menuchoice>Projektskabeloner</menuchoice> eller <menuchoice>Filskabeloner</menuchoice>) og klikke på <menuchoice>Indlæs skabelon</menuchoice>. Åbn skabelonens beskrivelsesfil, som har filendelse <code>.kdevtemplate</code> eller <code>.desktop</code>. '''KDevelop''' vil komprimere filerne til et skabelonarkiv og importere skabelonen.

Latest revision as of 08:12, 16 September 2017

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (KDevelop5/Manual/Code generation with templates)
Of course, if none of the available template suit your project, you can always create new ones. The easiest way is probably to copy and modify an existing template, while a short [http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/KDevelop/Creating_a_class_template tutorial] and a longer [http://techbase.kde.org/Projects/KDevelop5/File_template_specification specification document] are there to help you. To copy an installed template, open the template manager by clicking <menuchoice>Settings -> Configure KDevelop... -> Templates</menuchoice>, select the template you wish to copy, then click the <menuchoice>Extract Template</menuchoice> button. Select a destination folder, then click <menuchoice>OK</menuchoice>, and the contents of the template will be extracted into the selected folder. Now you can edit the template by opening the extracted files and modifying them. After you are done, you can import your new template into '''KDevelop''' by opening the template manager, activating the appropriate tab (either <menuchoice>Project Templates</menuchoice> or <menuchoice>File Templates</menuchoice>) and clicking <menuchoice>Load Template</menuchoice>. Open the template description file, which is the one with the suffix either <code>.kdevtemplate</code> or <code>.desktop</code>. '''KDevelop''' will compress the files into a template archive and import the template.
TranslationDu kan selvfølgelig altid oprette nye skabeloner, hvis ingen af de tilgængelige skabeloner passer til dit projekt. Den nemmeste måde er nok at kopiere og modificere en eksisterende skabelon; du kan finde hjælp i den korte [http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/KDevelop/Creating_a_class_template vejledning] og det længere [http://techbase.kde.org/Projects/KDevelop5/File_template_specification specifikationsdokument]. For at kopiere en installeret skabelon åbner du skabelonhåndteringen ved <menuchoice>Indstillinger -> Indstil KDevelop... -> Skabeloner</menuchoice>, <!--XXTjekXX--> markerer den skabelon du vil kopiere og klikker på knappen<menuchoice>Extract Template</menuchoice>. Vælg en målmappe og klik på <menuchoice>O.k.</menuchoice>, så bliver indholdet af skabelonen overført til den valgte mappe. Du kan nu redigere skabelonen ved at åben de overførte filer og modificere dem. Når du er færdig kan du importere dine nye skabeloner i '''KDevelop''' ved at åbne skabelonhåndteringen, gå til de relevante faneblad (enten <menuchoice>Projektskabeloner</menuchoice> eller <menuchoice>Filskabeloner</menuchoice>) og klikke på <menuchoice>Indlæs skabelon</menuchoice>. Åbn skabelonens beskrivelsesfil, som har filendelse <code>.kdevtemplate</code> eller <code>.desktop</code>. '''KDevelop''' vil komprimere filerne til et skabelonarkiv og importere skabelonen.

Du kan selvfølgelig altid oprette nye skabeloner, hvis ingen af de tilgængelige skabeloner passer til dit projekt. Den nemmeste måde er nok at kopiere og modificere en eksisterende skabelon; du kan finde hjælp i den korte vejledning og det længere specifikationsdokument. For at kopiere en installeret skabelon åbner du skabelonhåndteringen ved Indstillinger -> Indstil KDevelop... -> Skabeloner, markerer den skabelon du vil kopiere og klikker på knappenExtract Template. Vælg en målmappe og klik på O.k., så bliver indholdet af skabelonen overført til den valgte mappe. Du kan nu redigere skabelonen ved at åben de overførte filer og modificere dem. Når du er færdig kan du importere dine nye skabeloner i KDevelop ved at åbne skabelonhåndteringen, gå til de relevante faneblad (enten Projektskabeloner eller Filskabeloner) og klikke på Indlæs skabelon. Åbn skabelonens beskrivelsesfil, som har filendelse .kdevtemplate eller .desktop. KDevelop vil komprimere filerne til et skabelonarkiv og importere skabelonen.


This page was last modified on 16 September 2017, at 08:12. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.