Translations:KDevelop5/Manual/Working with version control systems/5/uk

Jump to: navigation, search
  • Якщо вам потрібно виконати оновлення для якогось окремого підкаталогу або певних файлів, розгорніть список файлів проекту, знайдіть у ньому потрібні пункти і виконайте для тих описану вище дію.

This page was last modified on 1 October 2017, at 08:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.