Revision as of 05:09, 29 August 2019 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Kdenlive/Manual/Effects/Blur and hide/Auto Mask/13/da

Figur 4.


Hvis du markerer afkrydsningsfeltet "Limit keyframes number" i dialogen "Import Keyframes" (figur 4), så vil Kdenlive kun importere hver n'te frame (hvor n er tallet i kombinationsfeltet). Dette er en nyttig funktion, hvis du vil redigere de keyframes manuelt, som blev importeret, for du kan derved begrænse antallet af frames, som du skal redigere manuelt. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, så importeres der en keyframe for hvert frame i kildeklippet.


This page was last edited on 29 August 2019, at 05:09. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.