Difference between revisions of "Translations:Kubuntu/Advanced/27/pl"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Domyślnie '''Kubuntu''' jest dostarczany z bardzo dobrym menedżerem pakietów '''Muon'''. '''Muon''' jest zaawansowanym programem z graficznym interfejsem użytkownika (GUI),  który służy do instalacji i usuwania oprogramowania.  
+
Domyślnie '''Kubuntu''' jest dostarczany z bardzo dobrym menedżerem pakietów '''Muon Discover'''. '''Muon Discover''' jest zaawansowanym programem z graficznym interfejsem użytkownika (GUI),  który służy do instalacji i usuwania oprogramowania.  
Program automatycznie powiadamia o dostępności aktualizacji (w prawym, dolnym rogu ekranu), ale można go też używać do instalacji nowych pakietów wchodząc w <menuchoice>Kickoff->komputer->Muon Discover</menuchoice>, albo przez wpisanie '''''Muon''''' w pasku wyszukiwania na górze aktywatora <menuchoice>Kickoff</menuchoice>. Wybierz <menuchoice>Muon Discover</menuchoice> w wynikach wyszukiwania.
+
Program automatycznie powiadamia o dostępności aktualizacji (w prawym, dolnym rogu ekranu), ale można go też używać do instalacji nowych pakietów wchodząc w '''KickOff''' oraz wpisanie ''Muon''. Wybierz '''Muon Discover''' z wyników wyszukiwania..
 
Jeśli preferujesz "Centrum Oprogramowania" w stylu Ubuntu, możesz je  
 
Jeśli preferujesz "Centrum Oprogramowania" w stylu Ubuntu, możesz je  
 
zainstalować dzięki '''Muon'''.
 
zainstalować dzięki '''Muon'''.

Revision as of 11:26, 29 March 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kubuntu/Advanced)
By default '''Kubuntu''' comes with a great package manager called '''Muon Discover'''. '''Muon Discover''' is an advanced program with a graphical user interface (GUI) and can be used for installing and removing applications. 
It will automatically notify you for updates (in the lower right hand corner), but you can use it at anytime to install new packages by going to '''KickOff''' and type ''Muon''. Select '''Muon Discover''' from the results.
If you prefer the Ubuntu-style "Software Center" you will need to install it from within '''Muon'''.
TranslationDomyślnie '''Kubuntu''' jest dostarczany z bardzo dobrym menedżerem pakietów '''Muon Discover'''. '''Muon Discover''' jest zaawansowanym programem z graficznym interfejsem użytkownika (GUI),  który służy do instalacji i usuwania oprogramowania. 
Program automatycznie powiadamia o dostępności aktualizacji (w prawym, dolnym rogu ekranu), ale można go też używać do instalacji nowych pakietów wchodząc w '''KickOff''' oraz wpisanie ''Muon''. Wybierz '''Muon Discover''' z wyników wyszukiwania..
Jeśli preferujesz "Centrum Oprogramowania" w stylu Ubuntu, możesz je 
zainstalować dzięki '''Muon'''.

Domyślnie Kubuntu jest dostarczany z bardzo dobrym menedżerem pakietów Muon Discover. Muon Discover jest zaawansowanym programem z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), który służy do instalacji i usuwania oprogramowania. Program automatycznie powiadamia o dostępności aktualizacji (w prawym, dolnym rogu ekranu), ale można go też używać do instalacji nowych pakietów wchodząc w KickOff oraz wpisanie Muon. Wybierz Muon Discover z wyników wyszukiwania.. Jeśli preferujesz "Centrum Oprogramowania" w stylu Ubuntu, możesz je zainstalować dzięki Muon.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.