Translations:Kubuntu/Advanced/27/pl

Revision as of 11:26, 29 March 2015 by GregKoval (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Domyślnie Kubuntu jest dostarczany z bardzo dobrym menedżerem pakietów Muon Discover. Muon Discover jest zaawansowanym programem z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), który służy do instalacji i usuwania oprogramowania. Program automatycznie powiadamia o dostępności aktualizacji (w prawym, dolnym rogu ekranu), ale można go też używać do instalacji nowych pakietów wchodząc w KickOff oraz wpisanie Muon. Wybierz Muon Discover z wyników wyszukiwania.. Jeśli preferujesz "Centrum Oprogramowania" w stylu Ubuntu, możesz je zainstalować dzięki Muon.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.