Difference between revisions of "Translations:Kubuntu/Advanced/5/pl"

Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
Oba menedżery pakietów mogą dostarczać informacje o wymaganych zależnościach, są to inne pakiety (programy), których fragmenty oprogramowania, które chcesz zainstalować, potrzebują do działania. Kiedy potwierdzisz te informacje wymagane pakiety zostaną pobrane. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, oprogramowanie będzie gotowe do użycia. Niekiedy zajdzie potrzeba restartu systemu po instalacji oprogramowania, lub aktualizacji. Jeśli tak będzie,  
+
'''Muon Discover''' może dostarczać informacje o wymaganych zależnościach, są to inne pakiety (programy), których fragmenty oprogramowania, które chcesz zainstalować, potrzebują do działania. Kiedy potwierdzisz te informacje wymagane pakiety zostaną pobrane. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, oprogramowanie będzie gotowe do użycia. Niekiedy zajdzie potrzeba restartu systemu po instalacji oprogramowania, lub aktualizacji. Jeśli tak będzie, system ostrzeże cię i wyświetli ikonę restartu dla twojej wygody.
system ostrzeże cię i wyświetli ikonę restartu dla twojej wygody.
 

Latest revision as of 11:31, 29 March 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kubuntu/Advanced)
'''Muon Discover''' might provide information about required dependencies, these are other packages (programs) that the piece of software that you want to install needs to run. Once this information is acknowledged, the required packages will begin downloading. When the installation process is complete, the software will be ready to use. It is rarely necessary to restart the system after software installation or updates. If it is, the system will warn you and give you a restart icon to do the restart at your convenience.
Translation'''Muon Discover''' może dostarczać informacje o wymaganych zależnościach, są to inne pakiety (programy), których fragmenty oprogramowania, które chcesz zainstalować, potrzebują do działania. Kiedy potwierdzisz te informacje wymagane pakiety zostaną pobrane. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, oprogramowanie będzie gotowe do użycia. Niekiedy zajdzie potrzeba restartu systemu po instalacji oprogramowania, lub aktualizacji. Jeśli tak będzie, system ostrzeże cię i wyświetli ikonę restartu dla twojej wygody.

Muon Discover może dostarczać informacje o wymaganych zależnościach, są to inne pakiety (programy), których fragmenty oprogramowania, które chcesz zainstalować, potrzebują do działania. Kiedy potwierdzisz te informacje wymagane pakiety zostaną pobrane. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, oprogramowanie będzie gotowe do użycia. Niekiedy zajdzie potrzeba restartu systemu po instalacji oprogramowania, lub aktualizacji. Jeśli tak będzie, system ostrzeże cię i wyświetli ikonę restartu dla twojej wygody.


This page was last edited on 29 March 2015, at 11:31. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.