Difference between revisions of "Translations:Kubuntu/Basic/10/pl"

Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
==== Motywy ====
 
==== Motywy ====
'''Kubuntu''' pozwala na łatwą zmianę motywu. Otwórz <menuchoice>Ustawienia systemowe</menuchoice> i wybierz <menuchoice>Wygląd przestrzeni roboczej</menuchoice> w dziale <menuchoice>Wygląd i zachowanie przestrzeni roboczej</menuchoice>, potem wybierz z listy zainstalowanych tematów. Możesz zmienić motyw Dekoracji okien, Kursora, Pulpitu oraz Ekranu powitalnego.Wybierz z tych, które są zainstalowane domyślnie, albo kliknij lewym przyciskiem myszy 'Pobierz nowe...' w poszczególnych działach, aby otrzymać większy wybór.
+
'''Kubuntu''' pozwala na łatwą zmianę motywu. Aby zmienić motyw przejdź do <menuchoice>Ustawienia systemowe -> Wystrój przestrzeni roboczej</menuchoice> w sekcji '''Wygląd''', potem wybierz z listy zainstalowanych tematów. Możesz zmienić motyw Wystrój pulpitu, Wskaźników, oraz Ekranu powitalnego. Wybierz z tych, które są zainstalowane domyślnie, albo kliknij lewym przyciskiem myszy 'Pobierz nowe...' w poszczególnych działach, aby otrzymać większy wybór.

Latest revision as of 11:08, 29 March 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kubuntu/Basic)
==== Themes ====
'''Kubuntu''' allows themes to be changed easily. To change your theme go to <menuchoice>System Settings -> Workspace Theme</menuchoice> in the  '''Desktop Theme''' section, then choose from the list of installed themes. You can change the theme of the Desktop Theme,  Cursor Theme, and the Splash Screen. Pick from the default choices that are installed, or left-click the 'Get New...' button in each section for more choices.
Translation==== Motywy ====
'''Kubuntu''' pozwala na łatwą zmianę motywu. Aby zmienić motyw przejdź do <menuchoice>Ustawienia systemowe -> Wystrój przestrzeni roboczej</menuchoice> w sekcji '''Wygląd''', potem wybierz z listy zainstalowanych tematów. Możesz zmienić motyw Wystrój pulpitu, Wskaźników, oraz Ekranu powitalnego. Wybierz z tych, które są zainstalowane domyślnie, albo kliknij lewym przyciskiem myszy 'Pobierz nowe...' w poszczególnych działach, aby otrzymać większy wybór.

Motywy

Kubuntu pozwala na łatwą zmianę motywu. Aby zmienić motyw przejdź do Ustawienia systemowe -> Wystrój przestrzeni roboczej w sekcji Wygląd, potem wybierz z listy zainstalowanych tematów. Możesz zmienić motyw Wystrój pulpitu, Wskaźników, oraz Ekranu powitalnego. Wybierz z tych, które są zainstalowane domyślnie, albo kliknij lewym przyciskiem myszy 'Pobierz nowe...' w poszczególnych działach, aby otrzymać większy wybór.


This page was last edited on 29 March 2015, at 11:08. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.