Difference between revisions of "Translations:Kubuntu/Basic/15/pl"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Deweloperzy Kubuntu wydają aktualizacje funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla programów i pakietów w ramach systemu '''Kubuntu'''. Kiedy aktualizacje są dostępne, '''Kubuntu''' wyświetla informację w Tacce Systemowej. Aby zaktualizować system otwórz <menuchoice>Muon menedżer aktualizacji</menuchoice> oraz kliknij przycisk <menuchoice>Instaluj aktualizacje</menuchoice>. Po instalacji niektórych aktualizacji, zajdzie potrzeba zrestartowania komputera. Jeśli to nastąpi '''Kubuntu''' wyświetli menu podręczne oraz ikonę w Tacce Systemowej.
+
Deweloperzy Kubuntu wydają aktualizacje funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla programów i pakietów w ramach systemu '''Kubuntu'''. Kiedy aktualizacje są dostępne, '''Kubuntu''' wyświetla informację w Tacce Systemowej. Aby zaktualizować system otwórz '''Muon Update Manager''' w '''KickOff''' albo '''Krunner''' oraz kliknij przycisk <menuchoice>Instaluj aktualizacje</menuchoice>. Po instalacji niektórych aktualizacji, zajdzie potrzeba zrestartowania komputera. Jeśli to nastąpi '''Kubuntu''' wyświetli menu podręczne oraz ikonę w Tacce Systemowej.

Revision as of 11:16, 29 March 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kubuntu/Basic)
'''Kubuntu''' developers release feature and security updates for applications and packages within the '''Kubuntu''' system. When updates become available, '''Kubuntu''' will display a message in the System Tray. To update the system, open '''Muon Update Manager''' from either '''KickOff''' or '''Krunner''' and click the <menuchoice>Install updates</menuchoice> button. After installing some updates, it may be necessary to restart the computer. If so, '''Kubuntu''' will display a pop-up and an icon in the System Tray.
TranslationDeweloperzy Kubuntu wydają aktualizacje funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla programów i pakietów w ramach systemu '''Kubuntu'''. Kiedy aktualizacje są dostępne, '''Kubuntu''' wyświetla informację w Tacce Systemowej. Aby zaktualizować system otwórz '''Muon Update Manager''' w '''KickOff''' albo '''Krunner''' oraz kliknij przycisk <menuchoice>Instaluj aktualizacje</menuchoice>. Po instalacji niektórych aktualizacji, zajdzie potrzeba zrestartowania komputera. Jeśli to nastąpi '''Kubuntu''' wyświetli menu podręczne oraz ikonę w Tacce Systemowej.

Deweloperzy Kubuntu wydają aktualizacje funkcji i poprawek bezpieczeństwa dla programów i pakietów w ramach systemu Kubuntu. Kiedy aktualizacje są dostępne, Kubuntu wyświetla informację w Tacce Systemowej. Aby zaktualizować system otwórz Muon Update Manager w KickOff albo Krunner oraz kliknij przycisk Instaluj aktualizacje. Po instalacji niektórych aktualizacji, zajdzie potrzeba zrestartowania komputera. Jeśli to nastąpi Kubuntu wyświetli menu podręczne oraz ikonę w Tacce Systemowej.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.