Difference between revisions of "Translations:Kubuntu/Basic/4/pl"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
==== Sieci Bezprzewodowe ====
 
==== Sieci Bezprzewodowe ====
Większość kart bezprzewodowych jest wspierana domyślnie w '''Kubuntu'''. Jednakże, w niektórych przypadkach, urządzenia sieci bezprzewodowej potrzebują własnościowych sterowników do działania. Najlepszym sposobem, aby to sprawdzić jest otwarcie programu '''jockey-kde''' (zwanego też 'Additional Drivers'). Aby otworzyć ten program kliknij aktywator '''Kickoff''' i wyszukaj '''''Additional Drivers'''''. Jeśli urządzenie potrzebuje własnościowych sterowników, wtedy '''jockey-kde''' pomoże w wyborze, instalacji i uruchomieniu właściwych sterowników. Gdy już to wszystko zrobimy, system będzie musiał być ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z bezprzewodowym dostępem do Internetu w systemie, sprawdź stronę [https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessTroubleShootingGuide Wireless Troubleshooting].
+
Większość kart bezprzewodowych jest wspierana domyślnie w '''Kubuntu'''. Jednakże, w niektórych przypadkach, urządzenia sieci bezprzewodowej potrzebują własnościowych sterowników do działania. Najlepszym sposobem, aby to sprawdzić jest otwarcie programu '''jockey-kde''' (zwanego też 'Additional Drivers'). Aby otworzyć ten program kliknij aktywator '''Kickoff''' i wyszukaj '''''Additional Drivers'''''. Jeśli urządzenie potrzebuje własnościowych sterowników, wtedy '''jockey-kde''' pomoże w wyborze, instalacji i uruchomieniu właściwych sterowników. Gdy już to wszystko zrobimy, system będzie musiał być ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z bezprzewodowym dostępem do Internetu w systemie, sprawdź stronę [https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessTroubleShootingGuide Rozwiązywanie problemów z sieciami bezprzewodowymi].

Revision as of 12:11, 22 February 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Kubuntu/Basic)
==== Wireless ====
Most wireless cards are supported out of the box by '''Kubuntu'''. However, in some cases, the wireless network device may need a restricted driver in order to operate. The best way to check this is to open the '''Driver Manager'''. To open this program <menuchoice>KickOff -> System Settings -> Driver Manager</menuchoice>. If the device needs a restricted driver, then '''Driver Manager''' can help with selecting, installing, and activating the proper driver. Once this all has been done, the system will need to be rebooted. For more information on troubleshooting Wi-Fi on your system, see [https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessTroubleShootingGuide Wireless Troubleshooting].
Translation==== Sieci Bezprzewodowe ====
Większość kart bezprzewodowych jest wspierana domyślnie w '''Kubuntu'''. Jednakże, w niektórych przypadkach, urządzenia sieci bezprzewodowej potrzebują własnościowych sterowników do działania. Najlepszym sposobem, aby to sprawdzić jest otwarcie programu '''jockey-kde''' (zwanego też 'Additional Drivers'). Aby otworzyć ten program kliknij aktywator '''Kickoff''' i wyszukaj '''''Additional Drivers'''''. Jeśli urządzenie potrzebuje własnościowych sterowników, wtedy '''jockey-kde''' pomoże w wyborze, instalacji i uruchomieniu właściwych sterowników. Gdy już to wszystko zrobimy, system będzie musiał być ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z bezprzewodowym dostępem do Internetu w systemie, sprawdź stronę [https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessTroubleShootingGuide Rozwiązywanie problemów z sieciami bezprzewodowymi].

Sieci Bezprzewodowe

Większość kart bezprzewodowych jest wspierana domyślnie w Kubuntu. Jednakże, w niektórych przypadkach, urządzenia sieci bezprzewodowej potrzebują własnościowych sterowników do działania. Najlepszym sposobem, aby to sprawdzić jest otwarcie programu jockey-kde (zwanego też 'Additional Drivers'). Aby otworzyć ten program kliknij aktywator Kickoff i wyszukaj Additional Drivers. Jeśli urządzenie potrzebuje własnościowych sterowników, wtedy jockey-kde pomoże w wyborze, instalacji i uruchomieniu właściwych sterowników. Gdy już to wszystko zrobimy, system będzie musiał być ponownie uruchomiony. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z bezprzewodowym dostępem do Internetu w systemie, sprawdź stronę Rozwiązywanie problemów z sieciami bezprzewodowymi.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.