Translations:Kubuntu/Installation/70/ca

Revision as of 15:18, 9 February 2017 by Abella (Talk | contribs) (Created page with "Microsoft Windows no té inclosa cap eina per a MD5SUM, però [https://support.microsoft.com/en-us/kb/841290 sí la proporciona] per a verificar la MD5SUM. El How-To-Geek (com...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Microsoft Windows no té inclosa cap eina per a MD5SUM, però sí la proporciona per a verificar la MD5SUM. El How-To-Geek (com es fa geek) també proporciona alguna informació amb material de lectura sobre la MD5SUM, o en el seu lloc podeu instal·lar el Cygwin i emprar les eines de Unix.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.