Translations:Kubuntu/Software/223/pl

Revision as of 12:05, 29 March 2015 by GregKoval (talk | contribs) (Created page with "# Kliknij menu '''Zakładki''' # Wybierz '''Wyświetl wszystkie zakładki''' albo <menuchoice>Ctrl+Shift+o</menuchoice> # Powinno pojawić się nowe okno. Wybierz '''Importow...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  1. Kliknij menu Zakładki
  2. Wybierz Wyświetl wszystkie zakładki albo Ctrl+Shift+o
  3. Powinno pojawić się nowe okno. Wybierz Importowanie i kopie zapasowe
  4. Wpisz gdzie powinny zostać zapisane twoje zakładki (domyślnie w ~/folderimienny)

This page was last edited on 29 March 2015, at 12:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.