Revision as of 21:08, 6 January 2011 by Manol.Denev (talk | contribs)

The Plasma Workspace е една от ключовите технологии на KDE 4.x SC (известен също като "Pillars of KDE"), и единa от най-видимите за потребителите. Тъй като Plasma Desktop третира потребителския интерфейс по различен начин от традиционния работен плот, е възможно да се получи объркване за това какво точно е Plasma Desktop, какво прави и как да се изпълнят обичайните задачи.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.