Line 1: Line 1:
Na spodku postrannej lišty  na každej stránke uvidíte "Prihlásiť / Vytvoriť nový účet" odkaz.  Je to ten istý odkaz, kde si vytvárate účet, alebo používate už existujúci. Kliknite na odkaz, vyberte si Vaše používateľské meno a heslo a môžte začať.  Uvidíte že pod Osobnými nástrojmi sa zobrazuje Vaše požívateľské meno, a máte tam nejaké ďalšie odkazy. Venujte trochu času prezretiu týchto stránok, zvlášť stránke "Nastavenia" kde potrebujete nastaviť  časové pásmo v sekcii "Dátum a čas".
+
!!FUZZY!!Na spodku postrannej lišty  na každej stránke uvidíte "Prihlasiť" odkazy.  Je to ten istý odkaz, kde si vytvárate účet, alebo používate už existujúci. Kliknite na odkaz, vyberte si Vaše používateľské meno a heslo a môžte začať.  Uvidíte že pod Osobnými nástrojmi sa zobrazuje Vaše požívateľské meno, a máte tam nejaké ďalšie odkazy. Venujte trochu času prezretiu týchto stránok, zvlášť stránke "Nastavenia" kde potrebujete nastaviť  časové pásmo v sekcii "Dátum a čas".

Revision as of 19:26, 25 September 2013

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Quick Start)
# Register a [https://identity.kde.org/index.php?r=registration/index KDE Identity] (your username will be combined based on your first and last name given during registration).
# After that is done, use the link in the sidebar of this wiki [[Special:PhabricatorLogin/redirect|Login with Phabricator]]. This redirects you to [https://phabricator.kde.org KDE Phabricator], where you need to activate your Identity that was done in the last step.
# After the activation you are asked if you want to allow the wiki to use your account. Answer with Yes, and you are taken back to this wiki.
# Back here you are asked if you want to set up a new account or if you want to link to an already existing account, in case you already had one. If so, enter your former username and your old password. If not, simply enter the username you wish to use for this wiki.
# Now you are logged in, congrats!
Translation!!FUZZY!!Na spodku postrannej lišty  na každej stránke uvidíte "Prihlasiť" odkazy.  Je to ten istý odkaz, kde si vytvárate účet, alebo používate už existujúci. Kliknite na odkaz, vyberte si Vaše používateľské meno a heslo a môžte začať.  Uvidíte že pod Osobnými nástrojmi sa zobrazuje Vaše požívateľské meno, a máte tam nejaké ďalšie odkazy. Venujte trochu času prezretiu týchto stránok, zvlášť stránke "Nastavenia" kde potrebujete nastaviť  časové pásmo v sekcii "Dátum a čas".

!!FUZZY!!Na spodku postrannej lišty na každej stránke uvidíte "Prihlasiť" odkazy. Je to ten istý odkaz, kde si vytvárate účet, alebo používate už existujúci. Kliknite na odkaz, vyberte si Vaše používateľské meno a heslo a môžte začať. Uvidíte že pod Osobnými nástrojmi sa zobrazuje Vaše požívateľské meno, a máte tam nejaké ďalšie odkazy. Venujte trochu času prezretiu týchto stránok, zvlášť stránke "Nastavenia" kde potrebujete nastaviť časové pásmo v sekcii "Dátum a čas".


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.