Revision as of 20:36, 6 July 2014 by AEgo (talk | contribs) (Created page with "Späť k UserBase, vpravo naspodu postrannej lišty na každej stránke uvidíte <menuchoice>Prihlásiť</menuchoice> odkaz. Kliknite na <menuchoice>OpenID / Identity login</...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Späť k UserBase, vpravo naspodu postrannej lišty na každej stránke uvidíte Prihlásiť odkaz. Kliknite na OpenID / Identity login, vyberte si možnosť prihlásenia (napr. KDE Identita) a prihlaste sa. Následne budete požiadaný o vytvorenie užívateľského mena pre UserBase.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.