Revision as of 20:56, 6 July 2014 by AEgo (talk | contribs) (Created page with "Všimnite si, že pod Osobnými nástrojmi sa teraz zobrazuje vaše užívateľské meno, a ďalšie odkazy. Venujte trochu času preskúmaniu týchto stránok, špeciálne s...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Všimnite si, že pod Osobnými nástrojmi sa teraz zobrazuje vaše užívateľské meno, a ďalšie odkazy. Venujte trochu času preskúmaniu týchto stránok, špeciálne stránke Moje nastavenia kde môžete chcieť nastaviť časové pásmo na záložke Dátum a čas.


This page was last edited on 6 July 2014, at 20:56. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.