Translations:Showfoto/Perspective/3/tr

Jump to: navigation, search

Bu rehberleri yeni okuyanlar için amacımızın var olan açık kaynak KDE uygulamalarının müthiş resimleri geliştirmede ve onlarla gurur duymada nasıl kullanılacağını göstermek olduğunu belirteyim. Son rehber ile ışıklandırmayı geliştirmek için kullanılabilecek eğriler, düzeyler, parlaklık, karşıtlık, gama araçları gibi araçların çoğunu ele aldık.


This page was last edited on 1 January 2011, at 01:45. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.