Revision as of 09:21, 8 March 2012 by Allman (talk | contribs) (Created page with "En el Kubuntu la manera d'instal·lar el programari per defecte és utilitzant el KPackageKit (com en el Kubuntu 11.04, això pot canviar en le...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Tutorials/Install KDE software/11/ca

En el Kubuntu la manera d'instal·lar el programari per defecte és utilitzant el KPackageKit (com en el Kubuntu 11.04, això pot canviar en les versions futures). La major part d'instal·lacions de programari resten descrites en l’article KPackageKit. A no ser que hagis rebut instrucció per afegir fonts de programari addicional, no hauries de necessitar la informació de sota.


This page was last edited on 12 December 2013, at 17:11. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.