Translations:Tutorials/Install KDE software/17/ca

Revision as of 16:41, 12 March 2012 by Allman (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Després que clicar en el botó "Afegir", podeu teclejar en la ubicació de la font de programari directament.

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.