Revision as of 17:05, 11 April 2011 by Abella (talk | contribs) (Created page with "== /etc/skel == Quan es crea un nou usuari, el contingut de /etc/skel es copia en el seu directori inici. Per a canviar els ajustaments per a tots els futurs usuaris, només cal...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Translations:Tutorials/Modify KDE Software Defaults/3/ca

/etc/skel

Quan es crea un nou usuari, el contingut de /etc/skel es copia en el seu directori inici. Per a canviar els ajustaments per a tots els futurs usuaris, només cal canviar els fitxers a /etc/skel.


This page was last edited on 11 April 2011, at 17:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.