Revision history of "Troubleshooting/Samsung scx-4500W/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 16:50, 26 March 2014Abella (talk | contribs). . (9,454 bytes) (+42). . (Created page with "Tenir la impressora multifunció treballant amb la impressora a través d'USB i l'escàner a través de la xarxa, permet una solució senzilla als problemes coneguts en els es...")
 • (cur | prev) 16:47, 26 March 2014Abella (talk | contribs). . (9,412 bytes) (+50). . (Created page with "En iniciar «xsane», es mostrarà a dalt una opció de dues impressores, i seleccionant l'opció amb l'adreça TCP definida anteriorment es permetrà que «xsane» accedeixi ...")
 • (cur | prev) 16:44, 26 March 2014Abella (talk | contribs). . (9,362 bytes) (+281)
 • (cur | prev) 06:41, 21 March 2014FuzzyBot (talk | contribs). . (9,081 bytes) (+584). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,497 bytes) (+12). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,485 bytes) (+6). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,479 bytes) (+5). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,474 bytes) (+5). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,469 bytes) (+1). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,468 bytes) (+5). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 17:12, 12 December 2013Abella (talk | contribs). . (8,463 bytes) (0). . (Importing a new version from external source)
 • (cur | prev) 16:16, 31 March 2012Abella (talk | contribs). . (8,463 bytes) (+4)
 • (cur | prev) 23:26, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,459 bytes) (+68). . (Created page with "Ja que el cable per cable havia estat eliminat, aquesta impressió de prova es va fer a través de la xarxa sense fils a la scx-4500w. Si la impressora està connectada al router...")
 • (cur | prev) 23:25, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,391 bytes) (+104). . (Created page with "Després he enviat una pàgina de prova -i he imprès un element de correu- que semblava estar bé, a part que la mida de pàgina és una mica massa petita per a l'escriptura en ...")
 • (cur | prev) 23:22, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,287 bytes) (+81). . (Created page with "# A l'ordinador, aneu a <menuchoice>Sistema -> Administració -> Impressió -> Impressora nova </menuchoice>. # Seleccioneu <menuchoice>Impressora de xarxa</menuchoice> i el men...")
 • (cur | prev) 23:18, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,206 bytes) (+31). . (Created page with "El següent per obtenir impressió a través de la xarxa en comptes de a través d'USB.")
 • (cur | prev) 23:18, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,175 bytes) (+46). . (Created page with "Tan aviat com desconnecto el cable ethernet de la impressora connecta al meu punt d'accés sense fils i rebo la seva adreça IP a través del meu servidor dhcp. Llançant el Fire...")
 • (cur | prev) 23:14, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,129 bytes) (+52). . (Created page with "De manera que tot seguit aneu a la pàgina de la interfície sense fils a '''SyncThru''', i establiu els ajustos necessaris sense fils per al vostre propi punt d'accés local. En...")
 • (cur | prev) 23:09, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,077 bytes) (+7). . (Created page with "La xarxa s'organitza de manera que si el cable ethernet està connectat a la impressora, llavors utilitza la interfície de cable i si no farà servir la interfície sense fils.")
 • (cur | prev) 23:06, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,070 bytes) (+37). . (Created page with "Si no esteu executant el vostre propi servidor DHCP, aleshores probablement sigui més fàcil donar-li una adreça IP estàtica en el mateix rang que les adreces a la LAN local.")
 • (cur | prev) 23:05, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,033 bytes) (+31). . (Created page with "Després és fàcil trobar la pàgina de la xarxa i canviar l'adreça ip a una altra IP estàtica en el rang de la meva xarxa local o continuar usant DHCP. En el meu cas, una veg...")
 • (cur | prev) 23:01, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (8,002 bytes) (+22). . (Created page with "A continuació, inicieu Firefox i aneu a l'adreça 192.0.0.192, es connecta immediatament a la interfície de gestió encastada de la impressora (anomenada «SyncThru» en l'argo...")
 • (cur | prev) 23:00, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,980 bytes) (+18). . (Created page with "El següent pas és entrar com a root i posar el portàtil en el mateix rang de ip com la impressora, escriviu:")
 • (cur | prev) 22:59, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,962 bytes) (+50). . (Created page with "Per tal d'obtenir la interfície de xarxa per treballar en la meva xarxa local, que utilitza una àmplia gamma de ip 10.0.xx, inicialment vaig arrencar un vell ordinador portàti...")
 • (cur | prev) 22:55, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,912 bytes) (+8). . (Created page with "La impressora està configurada amb una adreça IP per omissió 192.0.0.192.")
 • (cur | prev) 22:53, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,904 bytes) (+23). . (Created page with "Si algú ha fet alguna altra prova en aquesta Samsung SCX-4500W i té els detalls pas a pas de la configuració, estaria interessat en conèixer aquesta informació. De qualsevol...")
 • (cur | prev) 22:48, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,881 bytes) (+15). . (Created page with "Així que, encara que només he provat la impressió i la capacitat d'escaneig en Fedora 14 a través del port USB, ha funcionat molt bé.")
 • (cur | prev) 22:47, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,866 bytes) (+36). . (Created page with "Llavors simplement vaig llançar el '''GIMP''' i li vaig demanar que escanegés -troba l'escàner, i ha funcionat sense cap tipus de configuració addicional-.")
 • (cur | prev) 22:46, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,830 bytes) (+35). . (Created page with "També he provat escanejar s la SCX-4500W. Per a Fedora F14 era necessari afegir-la a la secció de Samsung al fitxer /lib/udev/rules.d/65-libsane.rules: {{Input|1= # Samsung SC...")
 • (cur | prev) 22:43, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,795 bytes) (+11). . (Created page with "La impressora funciona, tot i ser una impressora sense suport -només necessita els dos fitxers extrets de l'aplicació Samsung Linux que permeten que la impressora funcioni bé-.")
 • (cur | prev) 22:42, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,784 bytes) (+28). . (Created page with "L'escaneig funciona molt bé, però són necessaris un parell de paràmetres de configuració.")
 • (cur | prev) 22:41, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,756 bytes) (+20). . (Created page with "Després podeu intentar utilitzar el cable ethernet, o canviar la configuració sense fils. L'he posat a la xarxa local i li he donat una adreça IP específica més alta que el ...")
 • (cur | prev) 22:35, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,736 bytes) (+37). . (Created page with "A continuació, comproveu que la impressora està visible per altres equips a la LAN. Si no, llavors aneu a localhost:631 en un navegador i assegureu-vos que la impressora es com...")
 • (cur | prev) 22:34, 25 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,699 bytes) (+9). . (Created page with "Imprimiu una pàgina d'estat del sistema des de la pròpia impressora que estarà bé, i llavors una prova d'impressió des de l'ordinador.")
 • (cur | prev) 21:46, 23 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,690 bytes) (+17). . (Created page with "Apareixerà una finestra dient que la impressió ha estat afegida i ens ofereix comprovar la configuració -tot el que cal canviar és la mida del paper de Carta a A4 i executeu ...")
 • (cur | prev) 21:37, 23 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,673 bytes) (+5)
 • (cur | prev) 17:16, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,668 bytes) (+57). . (Created page with "Encara falta provar: #accedir a la impressora a través d'Ethernet #accedir a la impressora a través de sense fils #accedir a la impressora a través de wifi")
 • (cur | prev) 17:12, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,611 bytes) (+11). . (Created page with "En l'arrencada immediatament s'ha de reconèixer la impressora i el fitxer de missatges ens ha de mostrar que el dispositiu s'ha trobat bé, i veure línies com:")
 • (cur | prev) 17:10, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,600 bytes) (+67). . (Created page with "Comproveu que els contextos de selinux dels nous fitxers corresponen amb els altres en aquest directori. Això és tot el que es necessiteu. A continuació connecteu-la al port u...")
 • (cur | prev) 17:01, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,533 bytes) (+32). . (Created page with "No instal·leu els seus script(s). En el seu lloc poseu els dos fitxers següents del seu fitxer Unified Driver: Afegiu el fitxer '''rastertosamsungspl''' (des de cdroot/Linux...")
 • (cur | prev) 13:06, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,501 bytes) (+33). . (Created page with "Descarregueu el conjunt de controladors i descomprimiu-los. Els controladors estan disponibles a [http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDown.do?group=printsolutions&t...")
 • (cur | prev) 13:05, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,468 bytes) (+19). . (Created page with "La següent tècnica de configuració funciona per a les últimes versions de Fedora des de F12 a F14.")
 • (cur | prev) 13:04, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,449 bytes) (+32). . (Created page with "Mike Cloaked <mike.cloaked at gmail.com> ha publicat el següent comentari respecte a la instal·lació sobre Fedora 14. Tingueu en compte algunes referències als directoris loc...")
 • (cur | prev) 13:01, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,417 bytes) (+13). . (Created page with "L'escaneig mitjançant la xarxa no s'ha intentat en el moment d'escriure això.")
 • (cur | prev) 13:00, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,404 bytes) (+6). . (Created page with "==Escanejar mitjançant la xarxa==")
 • (cur | prev) 12:59, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,398 bytes) (+3). . (Created page with "==Accés a la xarxa==")
 • (cur | prev) 12:59, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,395 bytes) (+1). . (Created page with "==Escanejar==")
 • (cur | prev) 12:58, 21 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,394 bytes) (+8). . (Created page with "==Configuració de la impressora==")
 • (cur | prev) 10:23, 17 July 2011Abella (talk | contribs). . (7,386 bytes) (+7,386). . (Created page with "Solució de problemes/Samsung scx-4500W")