Difference between revisions of "Tutorials/Install KDE software/ca"

(Created page with "Com a alternativa, podeu emprar KPackageKit per a instal·lar programari a openSUSE.")
(Updating to match new version of source page)
 
(63 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Instal·lació de programari KDE ==
 
== Instal·lació de programari KDE ==
  
Per a instal·lar programari KDE us recomanem que empreu els mitjans de la vostra distribució. [http://www.linuxintro.org/wiki/Find_out_your_distribution Here is how you find your distribution's name and version].
+
Per instal·lar programari KDE us recomanem que empreu els mitjans de la vostra distribució. [http://www.linuxintro.org/wiki/Find_out_your_distribution Seguint aquest enllaç trobareu com conèixer el nom i la versió de la vostra distribució].
  
{{Tip/ca|1=Quan veieu el text preformatat amb fons groc <code>així</code> l'heu de teclejar exactament com apareixi.}}
+
{{Tip/ca|1=Quan veieu el text preformatat amb fons gris <code>d'aquesta manera</code> l'heu de teclejar exactament com aparegui.}}
 
<span id="Using Package Managers"></span>
 
<span id="Using Package Managers"></span>
== Ús del Gestor de Paquets ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
== Ús del gestor de paquets ==
 +
</div>
  
=== openSUSE ===
+
Discover is the KDE Software Center and work with all the distribution supporting [https://en.wikipedia.org/wiki/AppStream AppStream] (Ubuntu, Debian, Arch-Linux,  OpenSUSE, Red Hat, Fedora, ...). If you want more info about discover, visit the [[Special:myLanguage/Discover|discover]] page.
  
Trobareu l'eina de gestió de paquets de l'openSUSE a <menuchoice>Ordinador</menuchoice> pestanya del menú inicia. Cliqueu <menuchoice>YaST</menuchoice> i tot seguit <menuchoice>Gestió de programari</menuchoice> que és la icona per a començar el gestor de paquets.
 
  
[[Image:Yast-package-management-1.png|center|500px|thumb|Searching for Kate; libkate1 is already installed, kate has been marked for installation.]]
+
[[File:Discover-package-management.png|center|500px|thumb|Searching for KDE in Discover.]]
  
Utilitzeu el camp de cerca per trobar el paquet que desitgeu instal·lar; podeu cercar pel nom o per la descripció del paquet, i només necessiteu entrar a part del nom. Llavors es presentarà una llista dels paquets que coincideixen amb la vostra cerca. Marqueu les caixes de selecció dels paquets que voleu instal·lar i llavors el clique <menuchoice>Accepta</menuchoice>. Veieu [http://en.opensuse.org/Package_management this page] per a més informació en la gestió de paquets i openSUSE.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
=== openSUSE ===
 +
</div>
  
Com a alternativa, podeu emprar [[Special:myLanguage/KPackageKit|KPackageKit]] per a instal·lar programari a openSUSE.
+
In openSUSE, you have the choice between using discover and YaST software management tool.  
  
=== Ubuntu/Kubuntu ===
+
Trobareu l'eina de gestió de paquets de l'openSUSE a la pestanya <menuchoice>Computer</menuchoice> del menú inicial. Cliqueu <menuchoice>Install/Remove Software</menuchoice> per iniciar el gestor de paquets.
  
In Kubuntu the default way to install software is using [[Special:myLanguage/KPackageKit|KPackageKit]] (as of Kubuntu 11.04, this may change in future releases). Most software installation is described in the [[Special:myLanguage/KPackageKit|KPackageKit]] article. Unless you have been instructed to add additional software sources, you should not need the information below.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Yast-package-management-1-ca.png|center|500px|thumb|Cercant el Kate; el libkate1 i el liboggkate1 ja estan instal·lats, s'ha seleccionat el kate per ser instal·lat.]]
 +
</div>
  
The only real difference is in choosing sources for your software. Kubuntu is set up already with most of what you should need, but if you are instructed to add another software source then you need to go to <menuchoice>Settings</menuchoice> tab to the left side of the '''KPackageKit''' window. If the software source is not already listed (see screenshot below) then you can click on <menuchoice>Edit origins</menuchoice> towards the bottom of the window.
+
Utilitzeu el camp de cerca per trobar el paquet que desitgeu instal·lar; podeu cercar pel nom o per la descripció del paquet i només necessiteu entrar part del nom. Llavors es presentarà una llista dels paquets que coincideixen amb la vostra cerca. Marqueu les caselles de selecció dels paquets que voleu instal·lar i després cliqueu <menuchoice>Accepta</menuchoice>. Veieu [http://en.opensuse.org/Package_management aquesta pàgina] per a més informació en la gestió de paquets i openSUSE.
  
[[Image:Kubuntu1.png|center|500px|thumb|Browsing software sources in KPackageKit. If you want to add another one, click on "Edit origins" button.]]
+
=== Windows Store ===
  
You will be prompted for your user account password and then see a window like this:
+
Some KDE applications are also available in the Windows Store. For example, you can buy [https://www.microsoft.com/en-us/p/krita/9n6x57zgrw96 Krita] a digital painting software or [https://www.microsoft.com/en-us/p/kstars/9pprz2qhlxtg KStars].
  
[[Image:Kubuntu2.png|center|500px|thumb|Software sources settings &mdash; you normally do not need to change anything here, but rather should go to the second tab "Other software".]]
+
[[File:WindowsStoreKrita.png|center|500px]]
  
You normally do not need to change these settings. The software sources can be added by going to the <menuchoice>Other software</menuchoice> tab, where you can click on the add button and type (or copy and paste) the software source address in the dialog that opens:
+
== Des de la línia d'ordres ==
  
[[Image:Kubuntu3.png|center|500px|thumb|After clicking on the "Add" button, you can type in the location of the software source directly.]]
+
Si trobeu que utilitzar un gestor de paquets és insuportablement lent, voldreu emprar la instal·lació de la línia de comandaments. Això és molt més ràpid, però el desavantatge és que necessiteu saber el nom exacte del paquet voleu instal·lar. Cada sistema té ordres útils per cercar, d'aquesta manera, proveu d'emprar la primera paraula de les ordres d'instal·lació de sota, amb l'afegitó --ajuda. Com a exemple, <code>yum --help</code> llistarà les ordres que podeu utilitzar per a Fedora, però són molts i pot ser confús al principi.
  
=== Fedora ===
+
=== openSUSE ===
  
<code>yumex</code> will start the graphical package manager. When you start it, the first thing it will do is check to see whether you need any updates. Usually it is best to accept all the updates. If you click on Groups above the file list you will see it re-ordered, showing how a group of packages can be installed by a single click.  Look for the cursor in the left panel, touching the arrow:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Amb openSUSE podeu instal·lar programari emprant '''zypper''', per exemple per instal·lar [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] haureu [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|d'obrir una consola]] i introduir
 +
<code>zypper in kwrite</code>. En les instal·lacions més velles d'openSUSE, '''yast''' s'emprava així: <code>yast -i kwrite</code>. Podeu continuar utilitzant el '''yast''' si ho preferiu.
 +
</div>
  
 +
=== Ubuntu ===
  
[[Image:PackageManager.png|center|500px|thumb]]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Amb Ubuntu Linux instal · leu el programari utilitzant '''apt-get'''. Per exemple, per instal·lar [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|obrireu una consola]] i introduireu <code>sudo apt-get install kwrite</code>
 +
</div>
  
Clicking on the arrow-head rotates it,listing the package options for that group.  This is where you can install the base KDE if it wasn't installed originally.
+
=== Fedora ===
 
 
=== Mageia and Mandriva  ===
 
  
KDE is the default desktop in Mageia and Mandriva. You can install KDE software using '''Mageia/Mandriva Control Center''' (<code>mcc</code>). Just use <menuchoice>Favorites -> Mageia/Mandriva Control Center</menuchoice> then go to <menuchoice>Software Management -> Install & Remove Software</menuchoice> page and choose <menuchoice>Graphical desktop -> KDE</menuchoice>. Standalone graphical installer can be launched from [[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]], just enter <code>drakrpm</code> into the input box.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Fedora empra el '''yum''', per instal·lar el [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]]  [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|obriu una consola]] i teclegeu <code>yum install kwrite</code>. Si no sabeu el nom d'un paquet, podeu emprar la ''yum list'' amb comodins per veure tots els paquets amb una paraula com a part del nom del paquet &mdash; per exemple <code>yum list *network*</code>, llistarà tots els paquets disponibles amb "network" com a part del nom. Podeu realitzar una cerca encara més àmplia, <code>yum search mpeg</code>, llistarà tots els paquets que disposen de ''mpeg'' al nom o a la descripció del paquet.
 +
</div>
  
[[Image:mcc_drakrpm.png|center|500px|thumb|Installing [[Special:myLanguage/Kdenlive|Kdenlive]] from Mageia Control Center.]]
+
=== Gentoo ===
  
=== Other distros ===
+
With Gentoo you install software using '''emerge''', e.g. for [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] you would [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|open a console]] and type <code>emerge --ask kwrite</code> (using ''--ask'' to get an overview of necessary dependencies and '''USE flag''' options before confirming). If you are unsure of the name of a package, you can use ''emerge --search'' to see all the packages with a word as part of the package name &mdash; e.g. <code>emerge --search network</code> will list all available packages with "network" as part of the name.
  
Other distros will offer a package manager.  You will need to find it from your menu, but once found, one of these descriptions above should have something similar to yours.  If in doubt, ask on [[Special:myLanguage/IRC_Channels|IRC]] and someone will help you.  If you've never used IRC, here is a [[Special:myLanguage/How_to_chat_with_other_KDE_users|guide to starting to chat]] with other users.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
=== Mageia i Mandriva ===
 +
</div>
  
== From the command line ==
+
Podeu emprar '''urpmi''' per instal·lar el programari del KDE des de la línia d'ordres. Altres ordres útils les podeu trobar a la [http://en.wikipedia.org/wiki/Urpmi pàgina Urpmi de la Viquipèdia].
  
If you find that using a package manager is unbearably slow, you will want to use command-line installation. This is much faster, but the disadvantage is that you need to know the exact name of the package you want to install.  Each system has helpful commands for searching, for instance, so try using the first word of install command below, with --help appended.  As an example, <code>yum --help</code> will list the commands you can use for Fedora, but they are many and can be confusing at first.
+
=== OpenMandriva Lx ===
 
 
=== openSUSE ===
 
 
 
With openSUSE you install software using '''zypper'''
 
for example to install [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] you will [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|open a console]] and enter
 
<code>zypper in kwrite</code>. In older installations of openSUSE, '''yast''' was used like this: <code>yast -i kwrite</code>. You can still use '''yast''' if you prefer.
 
 
 
=== Ubuntu ===
 
 
 
With Ubuntu Linux you install software using '''apt-get'''. For example to install [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] you will [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|open a console]] and enter
 
<code>sudo apt-get install kwrite</code>
 
 
 
=== Fedora ===
 
  
Fedora uses '''yum''' so to install [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] you would [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|open a console]] and type <code>yum install kwrite</code> If you are unsure of the name of a package, you can use ''yum list'' with wildcards to see all the packages with a word as part of the package name &mdash; for example <code>yum list *network*</code> will list all available packages with "network" as part of the name. Casting even wider, <code>yum search mpeg</code> will list all packages that either have ''mpeg'' in the name or in the description of the package.
+
Most KDE software is installed already - you can use '''dnf''' to install additional packages. If you know what a package is called, you can use e.g. <code>dnf --refresh install kwrite</code>. If you don't know the package name, you can use <code>dnf --refresh search '*kde*'</code> to search (this example lists all packages that have "kde" as part of their name or description).
 +
You can also use <code>discover</code> or <code>dnfdragora</code> as graphical frontends to package installation.
  
=== Mageia and Mandriva ===
+
=== Arch linux and Manjaro ===
  
You can use '''urpmi''' to install KDE software from a command line.  Other useful commands can be found at [http://en.wikipedia.org/wiki/Urpmi Wikipedia's Urpmi page]
+
With Arch linux and arch linux based distribution like Manjaro, you can install software using the '''pacman''' utility. For example to install [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]] you will [[Special:MyLanguage/Tutorials/Open_a_console|open a console]] and enter
 +
<code>sudo pacman -S kwrite</code>
  
[[Category:Getting_Started]]
+
[[Category:Com començar/ca]]

Latest revision as of 11:05, 17 January 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎

Instal·lació de programari KDE

Per instal·lar programari KDE us recomanem que empreu els mitjans de la vostra distribució. Seguint aquest enllaç trobareu com conèixer el nom i la versió de la vostra distribució.

Ktip.png
Consell
Quan veieu el text preformatat amb fons gris d'aquesta manera l'heu de teclejar exactament com aparegui.


Ús del gestor de paquets

Discover is the KDE Software Center and work with all the distribution supporting AppStream (Ubuntu, Debian, Arch-Linux, OpenSUSE, Red Hat, Fedora, ...). If you want more info about discover, visit the discover page.


Searching for KDE in Discover.

openSUSE

In openSUSE, you have the choice between using discover and YaST software management tool.

Trobareu l'eina de gestió de paquets de l'openSUSE a la pestanya Computer del menú inicial. Cliqueu Install/Remove Software per iniciar el gestor de paquets.

Cercant el Kate; el libkate1 i el liboggkate1 ja estan instal·lats, s'ha seleccionat el kate per ser instal·lat.

Utilitzeu el camp de cerca per trobar el paquet que desitgeu instal·lar; podeu cercar pel nom o per la descripció del paquet i només necessiteu entrar part del nom. Llavors es presentarà una llista dels paquets que coincideixen amb la vostra cerca. Marqueu les caselles de selecció dels paquets que voleu instal·lar i després cliqueu Accepta. Veieu aquesta pàgina per a més informació en la gestió de paquets i openSUSE.

Windows Store

Some KDE applications are also available in the Windows Store. For example, you can buy Krita a digital painting software or KStars.

WindowsStoreKrita.png

Des de la línia d'ordres

Si trobeu que utilitzar un gestor de paquets és insuportablement lent, voldreu emprar la instal·lació de la línia de comandaments. Això és molt més ràpid, però el desavantatge és que necessiteu saber el nom exacte del paquet voleu instal·lar. Cada sistema té ordres útils per cercar, d'aquesta manera, proveu d'emprar la primera paraula de les ordres d'instal·lació de sota, amb l'afegitó --ajuda. Com a exemple, yum --help llistarà les ordres que podeu utilitzar per a Fedora, però són molts i pot ser confús al principi.

openSUSE

Amb openSUSE podeu instal·lar programari emprant zypper, per exemple per instal·lar KWrite haureu d'obrir una consola i introduir zypper in kwrite. En les instal·lacions més velles d'openSUSE, yast s'emprava així: yast -i kwrite. Podeu continuar utilitzant el yast si ho preferiu.

Ubuntu

Amb Ubuntu Linux instal · leu el programari utilitzant apt-get. Per exemple, per instal·lar KWrite obrireu una consola i introduireu sudo apt-get install kwrite

Fedora

Fedora empra el yum, per instal·lar el KWrite obriu una consola i teclegeu yum install kwrite. Si no sabeu el nom d'un paquet, podeu emprar la yum list amb comodins per veure tots els paquets amb una paraula com a part del nom del paquet — per exemple yum list *network*, llistarà tots els paquets disponibles amb "network" com a part del nom. Podeu realitzar una cerca encara més àmplia, yum search mpeg, llistarà tots els paquets que disposen de mpeg al nom o a la descripció del paquet.

Gentoo

With Gentoo you install software using emerge, e.g. for KWrite you would open a console and type emerge --ask kwrite (using --ask to get an overview of necessary dependencies and USE flag options before confirming). If you are unsure of the name of a package, you can use emerge --search to see all the packages with a word as part of the package name — e.g. emerge --search network will list all available packages with "network" as part of the name.

Mageia i Mandriva

Podeu emprar urpmi per instal·lar el programari del KDE des de la línia d'ordres. Altres ordres útils les podeu trobar a la pàgina Urpmi de la Viquipèdia.

OpenMandriva Lx

Most KDE software is installed already - you can use dnf to install additional packages. If you know what a package is called, you can use e.g. dnf --refresh install kwrite. If you don't know the package name, you can use dnf --refresh search '*kde*' to search (this example lists all packages that have "kde" as part of their name or description). You can also use discover or dnfdragora as graphical frontends to package installation.

Arch linux and Manjaro

With Arch linux and arch linux based distribution like Manjaro, you can install software using the pacman utility. For example to install KWrite you will open a console and enter sudo pacman -S kwrite


This page was last edited on 17 January 2021, at 11:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.