Difference between revisions of "Tutorials/cs"

(Created page with "Naučte se, jak '''Použít jiný (než Kwin) manager oken s Plasmou'''.")
(Updating to match new version of source page)
 
(50 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 38: Line 38:
 
|[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey|'''Zadávání "speciálních znaků"''']]  - znaky, které nejsou na vaší normální klávesnici
 
|[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey|'''Zadávání "speciálních znaků"''']]  - znaky, které nejsou na vaší normální klávesnici
 
|-
 
|-
|[[File:Applications-educations-languages.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel|'''Kimpanel''']] sestavení plasmoidu pro řízení vstupních metod
+
|[[File:Applications-educations-languages.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel]]||<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel|'''Kimpanel''']] sestavení plasmoidu pro řízení vstupních metod
 +
</div>
 
|}
 
|}
  
Line 61: Line 63:
 
|[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard]]||Jak nastavit [[Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard|'''akce klávesnice''']] pro specifické klávesy.
 
|[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard]]||Jak nastavit [[Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard|'''akce klávesnice''']] pro specifické klávesy.
 
|-
 
|-
|[[File:i3.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Using i3 with Plasma]]||Naučte se, jak [[Special:myLanguage/Tutorials/Using Other Window Managers with Plasma|'''Použít jiný (než Kwin) manager oken s Plasmou''']].
+
|[[File:i3.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Using i3 with Plasma]]||Naučte se, jak [[Special:myLanguage/Tutorials/Using Other Window Managers with Plasma|'''Použít jiný (než Kwin) manažer oken s Plasmou''']].
 
|-
 
|-
|[[File:PlasmaBlur.png|48px|link=Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur]]||[[Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur |'''How to manually enable Transparency And Blur''']].
+
|[[File:PlasmaBlur.png|48px|link=Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur]]||[[Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur |'''Jak manuálně povolit Průhlednost a Rozmazání''']].
 
|}
 
|}
  
  
==File Management==
+
==Správa souborů==
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:System-file-manager.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin|'''Discover the various functionalities of the Dolphin file manager''']]
+
|[[Image:System-file-manager.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin|'''Objevte různé funkce souborového manažeru Dolphin''']]
 
|-
 
|-
|[[Image:CompressIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin|'''How to manage compressed files in Dolphin using Ark for Archive Management''']]
+
|[[Image:CompressIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin|'''Jak spravovat komprimované soubory v Dolphin za použití Ark pro správu archivů''']]
 
|-
 
|-
|[[Image:System-switch-user.png|48px|link=Special:myLanguage/File_transfers]]||[[Special:myLanguage/File_transfers|'''Transfer files from and to a server''']] using ftp, sftp, webdav and the like
+
|[[Image:System-switch-user.png|48px|link=Special:myLanguage/File_transfers]]||[[Special:myLanguage/File_transfers|'''Přenášení souborů "z" a "na" server''']] za použití ftp, sftp, webdav a podobně
 
|-
 
|-
|[[Image:document-new.png|48px|link=Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu]]||[[Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu|'''How to add an entry to the Create New menu''']]
+
|[[Image:document-new.png|48px|link=Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu]]||[[Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu|'''Jak přidat položku do kontextového menu "Vytvořit nový..." ''']]
 
|}
 
|}
  
==Web Browsers==
+
==Webové prohlížeče==
  
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
 
|-
 
|-
|[[File:Icon-Preferences-desktop-gestures-touch.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers|'''Create mouse gestures for use with any browser''']]
+
|[[File:Icon-Preferences-desktop-gestures-touch.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers|'''Vytvoření gest myši v každém prohlížeči''']]
 
|-
 
|-
|[[File:FirefoxLogo.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox|Browser configuration]] for Firefox. Learn how to make Firefox use the [[Special:myLanguage/Browser Configuration/Firefox Dialog Integration|standard Open and Save dialog]].
+
|[[File:FirefoxLogo.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox|Nastavení prohlížeče]] Firefox. Nauč se jak nastavit Firefox používat [[Special:myLanguage/Browser Configuration/Firefox Dialog Integration|standardní dialog Otevřít a Uložit (Open and Save)]].
 
|}
 
|}
  
Line 90: Line 92:
 
== Kontact==
 
== Kontact==
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[File:View-pim-mail.png|48px|link=Special:myLanguage/KMail#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KMail#Tutorials|Learn how to manage your e-mail with '''KMail''']]
+
|[[File:View-pim-mail.png|48px|link=Special:myLanguage/KMail#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KMail#Tutorials|Naučte se spravovat e-mail pomocí '''KMail''']]
 
|-
 
|-
|[[File:View-pim-calendar.png|48px|link=Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials|How to sync your information using '''KOrganizer''']]
+
|[[File:View-pim-calendar.png|48px|link=Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials|Jak synchronizovat vaše informaze za použití '''KOrganizer''']]
 
|-
 
|-
|[[File:Akregator.png|48px|link=Special:myLanguage/Akregator#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/Akregator#Tutorials|Here is how to set up your favorite RSS in one place with '''Akregator''']]
+
|[[File:Akregator.png|48px|link=Special:myLanguage/Akregator#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/Akregator#Tutorials|Jak nastavit vaši oblíbenou RSS čtečku na jednom místě pomocí '''Akregator''']]
 
|-
 
|-
|[[Image:Kontact.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kontact]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kontact/Office365|How to use '''Office365.com''' with '''Kontact''']]
+
|[[Image:Kontact.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kontact]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kontact/Office365|Jak propojit '''Office365.com''' s '''Kontact''']]
 
|-
 
|-
|[[File:Kontact.png|48px|link=https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html]]||[https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html How to use '''Kolab''' with '''Kontact''']
+
|[[File:Kontact.png|48px|link=https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html]]||[https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html Jak propojit '''Kolab''' s '''Kontact''']
 
|-
 
|-
|[[File:NextcloudLogo.png|48px|link=https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact]]||[https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact How to use '''Nextcloud''' with '''Kontact''']
+
|[[File:NextcloudLogo.png|48px|link=https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact]]||[https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact Jak propojit '''Nextcloud''' s '''Kontact''']
 
|}
 
|}
  
Line 106: Line 108:
 
==KOffice==
 
==KOffice==
  
These tutorials are obsolete and need to be updated for calligra. If you know about how to use calligra, please help.
+
Tyto návody jsou zastaralé u potřebují aktualizaci. Pokud umíte používat Calligra, prosím pomocte
  
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
Line 120: Line 122:
 
|}
 
|}
  
==Multimedia==
+
==Multimédia==
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
|[[Image:Hi48-app-kmid2.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux|'''How to work with MIDI synthesizing on Linux''']]
+
|[[Image:Hi48-app-kmid2.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux|'''Jak pracovat v Linuxu s MIDI syntézou''']]
 
|-
 
|-
|[[Image:K3b.png|48px|link=Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b]]||[[Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b|'''How to burn an audio cd using K3b''']]
+
|[[Image:K3b.png|48px|link=Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b]]||[[Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b|'''Jak vypálit audio CD za pomoci K3b''']]
 
|}
 
|}
  
==Graphics==
+
==Grafika==
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust|
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust|
'''Photo Tutorial 1-1: Levels adjust''']] This tutorial explains how to use Levels Adjust tool to quickly adjust brightness in your pictures using digiKam.
+
'''Foto návod 1-1: Nastavení úrovní''']] Tento návod popisuje jak používat nástroj Nastavení úrovní (Levels Adjust) pro rychlou úpravu jasu vašich fotografií, pomocí digiKam.
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust|
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust|
'''Photo Tutorial 1-2: Curves adjust''']] This tutorial explains how to use the Curves Adjust tool to quickly fix differences in brightness in your pictures using digiKam.
+
'''Foto návod 1-2: Nastavení křivek''']] Tento návod popisuje jak používat nástroj Nastavení křivek (Curves Adjust) pro rychlou opravu rozdílů jasu vašich fotografií, pomocí digiKam.
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance|
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance|
'''Photo Tutorial 1-3: White Balance''']] This tutorial explains how to use the White Balance tool to quickly fix levels of white in ambient lighting using digiKam.
+
'''Foto návod 1-3: Vyvážení bílé''']] ¨
 +
Tento návod popisuje jak používat nástroj Vyvážení bílé (White Balance) pro rychlou opravu úrovní bílé okolního osvětlení vašich fotografií, pomocí digiKam.
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Brightness]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Brightness|
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Brightness]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Brightness|
'''Photo Tutorial 1-4: Brightness/Contrast/Gamma + Hue/Saturation/Lightness''']] This tutorial explains how to adjust several aspects of your picture more thoroughly using digiKam.
+
'''Foto návod 1-4: Jas/Kontrast/Gamma + Odstín/Nasycení/Světlost''']] Tento návod popisuje jak důkladně upravit některé aspekty vašich fotografií, pomocí digiKam.
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective|
 
|[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective|
'''Photo KDE Tutorial 1-5: Perspective Adjustment''']] This tutorial explains how to correct the position and perspective of your pictures using digiKam.
+
'''Foto návod 1-5: Úprava perspektivy''']] Tento návod vysvětluje jak opravit pozici a perspektivu vašich fotografií, za pomocí digiKam.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Tutorials]]||
 
|[[File:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Tutorials]]||
[[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials|An impressive amount of '''digiKam''' tutorials are hosted in '''userbase'''.]]
+
[[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials|Působivé množství návodů na '''digiKam''' které jsou hostovány na '''userbase'''.]]
 
|}
 
|}
  
Line 151: Line 154:
 
==Klipper==
 
==Klipper==
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
|[[Image:Klipper.png|48px|link=Special:myLanguage/Klipper/How_to_search_in_phone_books_using_Klipper]]||[[Special:myLanguage/Klipper/How_to_search_in_phone_books_using_Klipper|'''How to search in phone books using Klipper''']]
+
|[[Image:Klipper.png|48px|link=Special:myLanguage/Klipper/How_to_search_in_phone_books_using_Klipper]]||[[Special:myLanguage/Klipper/How_to_search_in_phone_books_using_Klipper|'''Jak vyhledávat v telefonních seznamech pomocí Klipper''']]
 
|}
 
|}
  
 
== Marble ==
 
== Marble ==
  
 +
Zastaralé téma
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
 
|[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|'''Installing Marble on a Nokia N900''']]
 
|[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|'''Installing Marble on a Nokia N900''']]
Line 174: Line 178:
 
== KDEConnect ==
 
== KDEConnect ==
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
|[[File:kdeconnect.png|48px|link=Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands]]||Compilation of [[Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands|useful commands for '''KDE Connect''']]
+
|[[File:kdeconnect.png|48px|link=Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands]]||Seznam [[Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands|užitečných příkazů aplikace '''KDE Connect''']]
 
|}
 
|}
  
== Development ==
+
== Vývoj ==
  
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
 
|[[File:Run Build Icon.png|48px|link=Special:myLanguage/Build_your_first_KDE_application_on_Kubuntu]]||
 
|[[File:Run Build Icon.png|48px|link=Special:myLanguage/Build_your_first_KDE_application_on_Kubuntu]]||
[[Special:myLanguage/Build_your_first_KDE_application_on_Kubuntu|Build your first KDE C++ Application with KDevelop on Kubuntu]]
+
[[Special:myLanguage/Build_your_first_KDE_application_on_Kubuntu|Naprogramujte svojí první C++ KDE aplikaci pomocí KDevelop v Kubuntu]]
 
|-
 
|-
 
|[[File:Run Build Icon.png|48px|link=Special:myLanguage/Quanta_RefreshDoc]]||
 
|[[File:Run Build Icon.png|48px|link=Special:myLanguage/Quanta_RefreshDoc]]||
[[Special:myLanguage/Quanta_RefreshDoc|'''How to get php documentation up to date in Quanta''']]
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Special:myLanguage/Quanta_RefreshDoc|'''Jak dostat aktualizovanou dokumentaci PHP ve Quanta''']]
 +
</div>
 
|}
 
|}
  
==Advanced==
+
==Pokročilé==
  
 
{|class="vertical-centered"  
 
{|class="vertical-centered"  
|[[File:Configure.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults|'''Modify your system defaults''']]
+
|[[File:Configure.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults|'''Upravit výchozí nastavení systému''']]
 
|-
 
|-
|[[File:Sql.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database|'''Using a single database for KDE programs''']]
+
|[[File:Sql.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database|'''Použití jedné databáze v programech KDE''']]
 +
|-
 +
|[[File:Configure.png|48px|link=Create_your_own_mouse_cursor_theme]]||[[Create_your_own_mouse_cursor_theme|'''Create your own mouse cursor theme''']]
 
|}
 
|}
  
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Návody/cs]]

Latest revision as of 14:19, 15 February 2021

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Pokud jste systémový administrátor, který nasazuje nové, nebo spravuje existující systémy ve větší organizaci, určitě musíte navštívit sekci Systémová administrace KDE.

Začínáme

Plasma.png

Jak nainstalovat KDE neon

Plasmadiscover.png

Jak instalovat software KDE

Trans.png Vysvětlení některých běžných postupů
DictionaryIcon.png

Technický slovník vysvětluje význam některých slov, které možná neznáte.

Preferences-desktop-keyboard.png Vytvářená klávesových zkratek
Utilities-terminal.png Otevření konsole
Preferences-system-network.png Přístup k monitoru jiného počítače
Icon-folder.png

Změna barvy modré ikony složky

Preferences-cursor.png Nastevní ukazatele myši pro velké monitory

Nastavení jazyka a lokalizace

Preferences-desktop-locale.png Změna jazyka a číselných, měnových a časových formátů použitých v Plasma
Preferences-desktop-keyboard.png Zadávání "speciálních znaků" - znaky, které nejsou na vaší normální klávesnici
Applications-educations-languages.png

Kimpanel sestavení plasmoidu pro řízení vstupních metod


Plasma

Preferences-system.png Plasma Tipy a Triky
KrunnerIcon.png KRunner je skvěle použitelný nástroj, který lze spustit i stiskem Alt + F2, nebo stiskem pravého tlačítka myši na pracovní ploše a volbou 'Spustit příkaz (Run Command)'. Naučte se některá jeho použití
Preferences-system.png Naučte se, jak konfigurovat Plasma panely
Preferences-desktop-theme.png Naučte se, jak vytvořit "Look and feel" balíček
NetbooksDevice.png Použití na malých monitorech (např. Netbooky) Diskuse několika témat, ve kterých hraje prostor na pracovní ploše prim.
Preferences-desktop-color.png Nastavení barev v KWin.
Preferences-desktop-keyboard.png Jak nastavit akce klávesnice pro specifické klávesy.
I3.png Naučte se, jak Použít jiný (než Kwin) manažer oken s Plasmou.
PlasmaBlur.png Jak manuálně povolit Průhlednost a Rozmazání.


Správa souborů

System-file-manager.png Objevte různé funkce souborového manažeru Dolphin
CompressIcon.png Jak spravovat komprimované soubory v Dolphin za použití Ark pro správu archivů
System-switch-user.png Přenášení souborů "z" a "na" server za použití ftp, sftp, webdav a podobně
Document-new.png Jak přidat položku do kontextového menu "Vytvořit nový..."

Webové prohlížeče

Icon-Preferences-desktop-gestures-touch.png Vytvoření gest myši v každém prohlížeči
FirefoxLogo.png Nastavení prohlížeče Firefox. Nauč se jak nastavit Firefox používat standardní dialog Otevřít a Uložit (Open and Save).


Kontact

View-pim-mail.png Naučte se spravovat e-mail pomocí KMail
View-pim-calendar.png Jak synchronizovat vaše informaze za použití KOrganizer
Akregator.png Jak nastavit vaši oblíbenou RSS čtečku na jednom místě pomocí Akregator
Kontact.png Jak propojit Office365.com s Kontact
Kontact.png Jak propojit Kolab s Kontact
NextcloudLogo.png Jak propojit Nextcloud s Kontact


KOffice

Tyto návody jsou zastaralé u potřebují aktualizaci. Pokud umíte používat Calligra, prosím pomocte

Kword.png Basic Layout is a tutorial that creates a leaflet with various images and explaining text using KWord's frames technology. Several text frames and image frames will be created and positioned on the page.
Kword.png A Second Layout experiments with placing, grouping and moving images within a text area.
Kword.png A third Layout builds a page for a photo album.
Applications-office.png Using the Artistic Text Shape is a tutorial that shows how to get started with the artistic text shape that all KOffice applications provide.
Kword.png KWord Manual Tutorial on basic concepts of working in a frame-based environment, and detailed guides for all your WP needs.

Multimédia

Hi48-app-kmid2.png Jak pracovat v Linuxu s MIDI syntézou
K3b.png Jak vypálit audio CD za pomoci K3b

Grafika

Logo-showfoto.png

Foto návod 1-1: Nastavení úrovní Tento návod popisuje jak používat nástroj Nastavení úrovní (Levels Adjust) pro rychlou úpravu jasu vašich fotografií, pomocí digiKam.

Logo-showfoto.png

Foto návod 1-2: Nastavení křivek Tento návod popisuje jak používat nástroj Nastavení křivek (Curves Adjust) pro rychlou opravu rozdílů jasu vašich fotografií, pomocí digiKam.

Logo-showfoto.png

Foto návod 1-3: Vyvážení bílé ¨ Tento návod popisuje jak používat nástroj Vyvážení bílé (White Balance) pro rychlou opravu úrovní bílé okolního osvětlení vašich fotografií, pomocí digiKam.

Logo-showfoto.png

Foto návod 1-4: Jas/Kontrast/Gamma + Odstín/Nasycení/Světlost Tento návod popisuje jak důkladně upravit některé aspekty vašich fotografií, pomocí digiKam.

link=[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective

Foto návod 1-5: Úprava perspektivy Tento návod vysvětluje jak opravit pozici a perspektivu vašich fotografií, za pomocí digiKam.

Digikam-logo.png

Působivé množství návodů na digiKam které jsou hostovány na userbase.


Klipper

Klipper.png Jak vyhledávat v telefonních seznamech pomocí Klipper

Marble

Zastaralé téma

Marble.png Installing Marble on a Nokia N900
Marble.png Setting up Offline Routing on a Nokia N900
Marble.png Route Planning and Guidance Mode on a Nokia N900
Marble.png How to create GPS Tracks using a mobile or GPS-enabled device
Marble.png How to switch map themes and visualization
Marble.png Using Bookmarks to mark your favorite places
Marble.png Searching for places and points of interest

KDEConnect

Kdeconnect.png Seznam užitečných příkazů aplikace KDE Connect

Vývoj

Run Build Icon.png

Naprogramujte svojí první C++ KDE aplikaci pomocí KDevelop v Kubuntu

Run Build Icon.png

Pokročilé

Configure.png Upravit výchozí nastavení systému
Sql.png Použití jedné databáze v programech KDE
Configure.png Create your own mouse cursor theme

This page was last edited on 15 February 2021, at 14:19. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.