Revision history of "What is a distribution/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 08:32, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,260 bytes) (+124). . (Created page with "{{Note_(uk)|1=Носії для завантаження доволі чутливі до якості записування. Ймовірно, вам доведеться вс...")
 • (cur | prev) 08:00, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (7,136 bytes) (+280). . (Created page with "Після звантаження дистрибутива у вас буде один великий файл ISO. Дані з цього файла слід записати н...")
 • (cur | prev) 07:57, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (6,856 bytes) (+675). . (Created page with "Найпоширенішим способом отримання дистрибутива є звантаження його з домашньої сторінки дистриб...")
 • (cur | prev) 07:27, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (6,181 bytes) (+45). . (Created page with "== Як створити носій даних для встановлення ==")
 • (cur | prev) 07:26, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (6,136 bytes) (+215). . (Created page with "Потрібні вам дані може бути важко отримати з домашньої сторінки дистрибутива. На щастя, у багатьо...")
 • (cur | prev) 07:24, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,921 bytes) (+53). . (Created page with "* Чи підтримується дистрибутивом ваша рідна мова?")
 • (cur | prev) 07:24, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,868 bytes) (+163). . (Created page with "* Чи просто встановити потрібне вам програмне забезпечення (тобто встановити його зі сховищ дист...")
 • (cur | prev) 07:23, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,705 bytes) (+114). . (Created page with "* Чи оновлювався дистрибутив нещодавно, — скажімо, протягом останнього року або подібного строку?")
 • (cur | prev) 07:22, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,591 bytes) (+85). . (Created page with "* Чи підтримується вибраним дистрибутивом ваш комплект обладнання?")
 • (cur | prev) 07:21, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,506 bytes) (+199). . (Created page with "Існує безліч дистрибутивів, але це не повинно вас турбувати. Якщо не брати до уваги спеціалізован...")
 • (cur | prev) 07:18, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,307 bytes) (+179). . (Created page with "У світі існує занадто багато дистрибутивів, щоб наводити тут повний список, і з часом з’являєтьс...")
 • (cur | prev) 07:17, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,128 bytes) (+9). . (Created page with "== Які ж є дистрибутиви? ==")
 • (cur | prev) 07:16, 21 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (5,119 bytes) (-42)
 • (cur | prev) 05:49, 21 August 2011FuzzyBot (Talk). . (5,161 bytes) (+1,964). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 14:21, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (3,197 bytes) (+15). . (Created page with "Category:Початок роботи/uk")
 • (cur | prev) 14:20, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (3,182 bytes) (+286). . (Created page with "Якщо вам більше подобається безпосереднє спілкування, скористайтеся настановами зі сторінки [[Spe...")
 • (cur | prev) 14:19, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (2,896 bytes) (+189). . (Created page with "Якщо настанови не працюють у вашій системі, відвідайте [http://forum.kde.org форум] і створіть допис з запи...")
 • (cur | prev) 14:18, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (2,707 bytes) (+51). . (Created page with "== Якщо вами виявлено відмінності, і ви не знаєте, що робити ==")
 • (cur | prev) 14:17, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (2,656 bytes) (+797). . (Created page with "У світі Windows немає адекватних еквівалентів цього слова. Основою дистрибутива є ядро linux, нові верс...")
 • (cur | prev) 14:11, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (1,859 bytes) (+27). . (Created page with "== Отже, що таке дистрибутив? ==")
 • (cur | prev) 14:11, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (1,832 bytes) (+312). . (Created page with "Ви маєте справу з зовсім незнайомою річчю, але ви можете потрошку навчатися і зрештою зрозуміти в...")
 • (cur | prev) 14:08, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (1,520 bytes) (+51). . (Created page with "=== Linux-и такі різні, але це не повинно вас бентежити ===")
 • (cur | prev) 14:07, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (1,469 bytes) (+5). . (Created page with "== Що таке дистрибутив ==")
 • (cur | prev) 14:07, 8 August 2011Yurchor (Talk | contribs). . (1,464 bytes) (+1,464). . (Created page with "Що таке дистрибутив")