Translations:An introduction to KDE/3/sv

Här är ett exempel på ett KDE-skrivbord. Det kan se annorlunda ut för dig beroende på din version av programvara och distribution. Som ett exempel har vi här en skärmdump av ett skrivbord från 4.x-serien, den senaste versionen av KDE SC:


This page was last edited on 11 June 2010, at 20:01. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.