Translations:UserBase/13/sv

Kom ihåg riktlinjerna ovan. Om du har något material som du anser är användarorienterat men som inte helt passar riktlinjerna ber vi dig kontakta gemenskapens arbetsgrupp på community-wg at kde dot org.


This page was last edited on 11 June 2010, at 20:36. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.